2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De eerste maand van de meteorologische herfst werd te Ukkel gekenmerkt door een abnormaal lage neerslaghoeveelheid, een abnormaal hoge gemiddelde gemiddelde temperatuur, een abnormaal lage gemiddelde windsnelheid, en een normale waarde van de zonneschijnduur.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1018,8 1016,4 n 1021,9 1997 1010,1 1984
Gemiddelde windsnelheidm/s 2,6 3,0 a 4,1 1983 2,3 1989
Overheersende windrichting NNO ZZW
Zonneschijnduurhh:mi 156:59 143:04 n 220:01 2003 65:23 2001
Gemiddelde temperatuur°C 16,5 14,9 a 18,4 2006 11,7 1986
Gemiddelde maximum temperatuur°C 20,7 19,0 a 23,4 2006 16,2 1986
Gemiddelde minimum temperatuur°C 12,2 10,9 a 14,0 1999 7,3 1986
Relatieve vochtigheid% 78,0 81,0 n 90,0 2001 74,0 1991
Gemiddelde dampdrukhPa 14,5 13,5 n 16,0 1999 11,1 1986
Neerslagtotaalmm 15,1 68,9 u 199,4 2001 9,2 2006
Neerslagdagend 7 15,7 u 26 1984 6 1997
Onweersdagen in het landd 6 7,8 n 17 1990 2 2003
Sneeuwdagend 0 0,0 n

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 10e werd het weer boven onze streken bepaald door enkele zones van hoge druk waarvan de centra evolueerde in de loop van de tijd. Tijdens het begin van de periode was de anticycloon gelegen boven de Golf van Gascogne die ons maritieme lucht stuurde die later een continentaal karakter kregen als gevolg van zijn verplaatsing naar de Baltische Staten via Groot - Brittannië en het zuiden van Scandinavië. Tijdens het tweede deel maakten wij de terugkeer van maritieme luchtmassa's mee als gevolg van de ontwikkeling van een anticycloon in de buurt van Ierland. Van de 11e tot de 20e werd ons weer beïnvloed door maritieme luchtstromingen verbonden aan een uitgebreide zone van lage druk die zich uitstrekte tussen Groenland en Groot - Brittannië behalve op de 19e wanneer een wig van hoge druk van het hoge drukgebied der Azoren tijdelijk de bovenhand nam. Op de 21e en de 22e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen van polaire oorsprong verbonden aan een zone van hoge druk boven Groot - Brittannië. Op de 23e verloren deze luchtmassa’s hun polair karakter als gevolg van de ontwikkeling van een uitloper van het hoge druk gebied der Azoren naar het Kanaal. Op de 24e en de 25e werden de maritieme luchtstromingen verzwakt door de aanwezigheid van een barometrisch moeras boven centraal Europa. Van de 26e tot de 30e kregen wij de aanvoer van zachtere maritieme lucht als gevolg van de ontwikkeling van een hoge druk gebied boven oostelijk Europa. De gemiddelde maandelijkse luchtdruk bedroeg te Ukkel 1018,8 hPa (norm.: 1016,4 hPa).

In het land weken de maandgemiddelden van de maximumtemperatuur af van de normale met een waarde gelegen tussen +0,5°C en +2,5°C. De afwijking van de normale gemiddelde maandelijkse minimumtemperatuur bereikten waarden tussen 0,0°C en +2,0°C. De absolute maxima varieerden in het land tussen 23°C en 28°C en deden zich meestal voor op de 17e of de 19e. De absolute minima varieerden tussen 1°C en 9°C en werden meestal waargenomen op de 23e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 16,5°C (norm.: 14,9°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 20,7°C en 12,2°C (norm.: 19,0°C en 10,9°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 31,6°C [de 19e] en 8,1°C [de 23e] (norm.: 25,4°C en 6,4°C). Er waren twee zomerse dag [max. >= 25 °C] (norm.: 2,0 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren overal lager dan de normalen. Zij varieerden van 15 % van de normale aan de Kust tot 81 % tussen Samber en Maas. De afwijkingen waren uitzonderlijk aan de Kust, zeer abnormaal in de Polders, in Vlaanderen, in het Doornikse, de Kempen, Brabant, in de Ardennen, in Belgisch Lotharingen abnormaal in de Borinage, en de streek van Gileppe en Warche en normaal In Haspengouw, tussen Samber en Maas, in de Condroz en het Land van Herve.. De hoogste dagwaarden varieerden in ons land van enkele millimeters tot iets meer dan 55 mm en werden meestal op 18e of de 20e waargenomen. Enkele waarden van meer dan 40 mm werden waargenomen op de 20e. Het opmerkelijkst was de waarde van Géromont (Malmédy) met 55,4 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie uitzonderlijk laag. Met de pluviometer werd op 7 dagen in totaal 15,1 mm gemeten (norm.: 68,9 mm in 15,7 d.). Dit was de 9e droogste septembermaan te Brussel Ukkel sinds het begin van de waarnemingen in 1833.

In het land waren er 6 onweersdagen (norm.: 7,8 d.): van de 17e tot de 20, de 24e en op de 29e. Windschade, waterschade of bliksemschade werd ons meegedeeld tussen de 18e en de 20e. Op de 20e en de 24e viel er hagel.

Dank zij een zeer hoge zonneschijnduur te Ukkel tijdens de tweede decade was het totaal van de zonneschijnduur lichtjes hoger dan de nomale. Te Ukkel registreerde men 156 h 59 min zonneschijn. (norm.: 143 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NNE, SSE, SSW en NW tot NNW. Hun frequentie uit die richtingen bedroeg 70 % (norm.: 31 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 2,6 m/s (norm.: 3,0 m/s). Tijdens deze maand werden in het anemometrische meetnet geen windstoten

Cookies opgeslagen