2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De eerste maand van de meteorologische lente werd te Ukkel gekenmerkt door een zeer uitzonderlijk hoge zonneschijnduur, een uitzonderlijk hoge gemiddelde temperatuur, een uitzonderlijk neerslagtekort en een abnormaal lage gemiddelde windsnelheid.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1016,6 1015,7 n 1027,1 2012 1004,9 2001
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,4 3,8 a 4,5 1994 2,9 2012
Overheersende windrichting ZZW ZW 0 0
Zonneschijnduurhh:mi 197:21 113:57 zu 204:13 2011 48:19 2001
Gemiddelde temperatuur°C 9,3 6,8 u 9,5 1991 3 2013
Gemiddelde maximum temperatuur°C 14,1 10,4 zu 13,3 2012 6,1 2013
Gemiddelde minimum temperatuur°C 4,6 3,1 n 6,4 1981 -0,5 1987
Relatieve vochtigheid% 68 79 zu 88 2001 70 2013
Gemiddelde dampdrukhPa 7,8 7,9 n 9,6 1981 5,4 2013
Neerslagtotaalmm 18,0 70 u 140,5 2008 4,2 1993
Neerslagdagend 11 18 za 28 1988 3 1993
Onweersdagen in het landd 5 5 n 11 1995 0 2011
Sneeuwdagend 0 3 a 13 1995 0 2003

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 5e lagen wij onder de invloed van zachte maritieme lucht verbonden aan een uitgebreide lage druk boven de Atlantische oceaan of de Britse eilanden. Van de 6e tot de 10e zorgde een anticycloon die zich uitstrekte vanaf Spanje naar Polen en Rusland voor de aanvoer van zachte maritieme lucht over onze streken. Van de 11e tot de 14e lagen wij onder de invloed van maritieme luchtstromingen verbonden aan zones van hoge druk in beweging vanaf Groot - Brittannië naar het oosten. Een depressie boven Scandinavië op de 15e bracht ons frissere maritieme lucht. Van de 16e tot de 20e stuurde een anticycloon met centrum ten westen van Frankrijk ons frisse maritieme luchtstromingen. Van de 21e tot de 23e bepaalden maritieme luchtstromingen verbonden aan een depressie in ontwikkeling vanaf IJsland naar Groot - Brittannië het weer boven onze streken. Op de 24e stuurde een anti cyclonale wig van hoge druk verbonden aan een hoge drukgebied met centrum boven de Pyreneeën ons frissere lucht. Van de 25e tot de 31e stuurden depressies in de buurt van Britse eilanden boven de Atlantische oceaan ter hoogte van Frankrijk ons gestoorde maritieme lucht. De gemiddelde luchtdruk te Ukkel bedroeg 1016,6 hPa (normaal: 1015,7 hPa).

De luchtstromingen uit het SSW die ons weer bepaalde tijdens de eerste en de tweede decade van de maand lagen aan de basis van de veel te hoge temperaturen overdag. De afwijking van de maandgemiddelden van de dagelijkse maximumtemperaturen t.o.v. de normale waarden lag tussen +3,5°C en +5,0°C. De afwijking van de maandgemiddelden van de dagelijkse minimumtemperaturen t.o.v. de normale waarden lag tussen –0,5°C en +1,5°C. De absolute maxima waren begrepen tussen 20°C en 24°C en werden meestal waargenomen op de 31e. De absolute minima varieerden tussen –5°C tot +1°C en werden meestal voor op de 25e of de 27e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 9,3°C (norm.: 6,8°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 14,1°C en 4,6°C (norm.: 10,4°C en 3,1°C ). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 21,9°C [de 31e] en 0,4°C [de 25e] (norm.: 17,7°C en -2,3°C ).

De streekgemiddelden van de maandelijkse neerslaghoeveelheden waren allen lager dan de normale waarden. Ze varieerden van 12% van de normale waarde in Belgisch Lotharingen tot 44% aan de Kust. Deze afwijking was abnormaal aan de Kust, in de Polders en in Vlaanderen; zeer abnormaal in het Doornikse en in de Borinage en uitzonderlijk in de andere streken. De hoogste dagtotalen varieerden van 1 mm tot 16 mm en deden zich overwegend voor tussen de 20e en de 22e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie zeer abnormaal laag: met de pluviometer werd in totaal 18,0 mm neerslag in 11 dagen gemeten (norm.: 70,0 mm in 17,8 d.).

De neerslag ging in het land gedurende 5 dagen gepaard met onweersverschijnselen: de 22e, 23e, 26e, de 27e en de 28e (norm.: 4,6 d. ). Hagel werd gesignaleerd op de 22e, 23e en de 26e. De neerslag bestond gedurende 8 dagen geheel of gedeeltelijk uit sneeuw: de 3e, de 15e en van de 22e tot de 27e. Dit gaf aanleiding tot een sneeuwbedekking van de bodem tijdens 4 dagen: de 23e, de 24e, de 25e en de 27e: de maximale dikte werd bereikt op de 24e te Mont-Rigi 5Waimes) met 2 cm.

Dank zij een goede uitklaring van de hemel tijdens de eerste twee decades was de maandelijkse zonneschijnduur veel te hoog. Te Ukkel scheen de zon 197 h 20 min (norm.: 114 h).

De wind waaide in Ukkel vooral uit de sectoren NNE en SSE tot SW. Dit was gedurende 86% van de tijd het geval (norm.: 44%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,4 m/s (norm.: 3,8 m/s). Windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer werden niet waargenomen in het anemometrische meetnet van ons land tijdens deze maand. Dergelijke snelheden konden nochtans plaatselijk bereikt worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen