2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De laatste maand van de meteorologische zomer te Ukkel werd gekenmerkt door een zeer abnormaal lage waarde van de gemiddelde temperatuur en een abnormaal lage zonneschijnduur. De gemiddelde windsnelheid was zeer abnormaal hoog en het neerslagtotaal abnormaal hoog.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1012,7 1015,9 za 1019,9 1981 1012,2 2004
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,1 2,8 za 3,5 1985 2,1 1990
Overheersende windrichting ZW ZW
Zonneschijnduurhh:mi 149:49 189:32 a 271:31 1995 96:54 2006
Gemiddelde temperatuur°C 16,2 18,0 za 21,2 1997 15,9 1993
Gemiddelde maximum temperatuur°C 20,1 22,6 zu 26,2 1997 20,2 2006
Gemiddelde minimum temperatuur°C 12,7 13,6 n 16,1 1997 11,1 1993
Relatieve vochtigheid% 77,0 76,0 n 83,0 2006 66,0 2009
Gemiddelde dampdrukhPa 14,2 15,3 a 17,6 1997 13,5 2009
Neerslagtotaalmm 136,0 79,3 a 231,2 1996 10,4 1983
Neerslagdagend 21 14,5 a 23 2010 5 1991
Onweersdagen in het landd 20 14,3 za 25 2006 4 1998
Sneeuwdagend 0 0,0 n

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 10e werd ons weer bepaald door zones van lage druk gelegen boven de Atlantische oceaan of in de buurt van de Britse eilanden geblokkeerd door een anticycloon boven Duitsland. Van de 11e tot de 12e werd ons weer beïnvloed door continentale luchtstromingen verbonden aan een zone van lage druk gelegen in de buurt van de Britse eilanden. Van de 11e tot de 14e lagen wij onder de invloed van continentale luchtstromingen verbonden aan een zone van lage druk gelegen boven de Noordzee. Van de 15e tot de 16e kregen wij drogere lucht die circuleerde langs de noordflank van het hoge drukgebied der Azoren. Van de 17e tot de 20e ontwikkelde zich een nieuwe depressie boven de Noordzee die zich later naar Scandinavië verplaatste waardoor wij onder de invloed kwamen van maritieme lucht van polaire oorsprong. Van de 21e tot de 23e stuurde een depressie in ontwikkeling vanaf Schotland ons polaire lucht. Van de 24e tot de 25e bracht een wig van het hoge drukgebied der Azoren die zich naar Oost Europa verplaatste ons drogere lucht. Van de 26e tot de 28e, daarna van de 29e tot de 31e stuurden twee depressies in ontwikkeling vanaf de Britse eilanden naar de Noordzee ons meer gestoorde luchtstromingen. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1012,7 hPa (norm: 1015,9 hPa).

In ons land weken de maandelijkse gemiddelde maximumtemperaturen af van de normale met een waarde gelegen tussen – 3,0°C en – 1,5°C. De afwijking van de normale van de maandelijkse gemiddelde minimumtemperaturen lag tussen –1,0°C en + 0,5°C. De absolute maxima varieerden van 19°C tot 29°C en werden meestal waargenomen op de 1e. De absolute minima lagen tussen 1°C en 10°C en werden meestal waargenomen op de 20e of de 24e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 16,2°C (norm.: 18,0°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 20,1°C en 12,7°C (norm.: 22,6°C en 13,6°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 26,2°C [de 1e] en 8,0°C [de 20e] (norm.: 30,6°C en 9,1°C ). Er was 1 zomerse dag [max. >= 25°C] (norm.: 7,8d.), maar geen enkele tropische dag [max ≥ 30°C] (norm.: 1,5d).

De streekgemiddelden van de neerslag waren in het land allen hoger dan de normale waarden. Zij varieerden van 137% van de normale tussen Samber en Maas tot 215% in Belgisch Lotharingen. De tevelen waren normaal tussen Samber en Maas, abnormaal aan de Kust, in Vlaanderen, in Haspengouw, in de Borinage, inde Condroz en de Ardennen, zeer abnormaal in de Polders, in het Doornikse, in Brabant, in het land van Herve en de streek van Gileppe en Warche en uitzonderlijk in de Kempen en Belgisch Lotharingen. De hoogste dagwaarden varieerden tussen 10 mm en meer dan 50 mm en werden meestal waargenomen op de 8e, de 25e of de 26e. Waarden hoger dan 40 mm werden genoteerd op de 8e, de 10e, de 25e en de 26e. De hoogste dagwaarde werd op de 8e gemeten te Chéoux met een dagtotaal van 53,2 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie abnormaal hoog. Met de pluviometer werd gedurende 21 dagen in totaal 136,0 mm gemeten (norm.: 79,3 mm in 14,5 d.).

In het land werd de neerslag gedurende 20 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 14,3 d.) : van de 2e tot de 4e, van de 7e tot de12e, van de 14e tot de 15e, van de 18e tot de 24e, de 26e en de 31e. Windschade, wateroverlast en/of bliksemschade werden ons meegedeeld op de 3e, de 7e, de 8e, de 10e, de 15e, de 22e, de 23e, en de 26e. Hagel werd waargenomen op de 4e en de 12e. Er werden zeven windhozen waargenomen tijdens deze maand: de 8e (Manhay, à Sart-lez-Spa en tussen Sauvenière en Jodoigne), de 10e (tussen Gozée en Sombreffe), en de 22e (in Lichtervelde en in Leuze).

Te Ukkel was het totaal aantal uren zonneschijn lager dan normaal: men registreerde 149h 49 min zonneschijn (norm.: 190h).

Te Ukkel kwam de wind hoofdzakelijk uit de sectoren SSE tot SW. Hun frequentie uit deze sector bedroeg 84% (norm.: 37%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,1 m/s (norm.: 2,8 m/s). In het anemometrische meetnet werd geen enkele windstoot van 100 km/h (28 m/s) of meer waargenomen. Deze snelheden konden nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen