2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De eerste maand van de meteorologische zomer werd te Ukkel gekenmerkt door normale waarden van de temperatuur, het neerslagtotaal, de gemiddelde windsnelheid en de zonneschijnduur.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1018,5 1016,6 n 1021,3 2006 1010,1 1997
Gemiddelde windsnelheidm/s 2,9 3,0 n 3,6 2013 2,3 1989
Overheersende windrichting NNO ZW
Zonneschijnduurhh:mi 206:51 188:05 n 258:37 2010 95:29 1987
Gemiddelde temperatuur°C 16,5 16,2 n 19,3 2003 13,2 1991
Gemiddelde maximum temperatuur°C 21,0 20,6 n 23,8 2003 17,2 1991
Gemiddelde minimum temperatuur°C 12,1 11,9 n 14,4 2003 9,8 1991
Relatieve vochtigheid% 68,0 74,0 za 84,0 1987 65,0 2005
Gemiddelde dampdrukhPa 12,6 13,5 a 16,1 2003 10,8 1991
Neerslagtotaalmm 95,0 71,8 n 133,1 2012 19,5 1988
Neerslagdagend 12 15,0 n 25 1987 7 2006
Onweersdagen in het landd 10 12,5 n 19 1982 3 2010
Sneeuwdagend 0 0,0 n

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 2e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen die een tropisch karakter hadden en verbonden waren aan een anticycloon boven centraal Europa. Van de 3e tot de 5e verloren zij hun tropische herkomst wanneer zij werden aangevoerd door een depressie in ontwikkeling vanaf IJsland naar Ierland. Van de 6e tot de 10e was het een depressie boven de Atlantische oceaan ter hoogte van Frankrijk die tropische lucht over onze streken zond. Het weer boven onze streken tijdens de tweede en de derde decade werd opnieuw bepaald door maritieme luchtstromingen. Van de 11e tot de 14e waren deze verbonden aan een zone van hoge druk in ontwikkeling vanaf Bretagne naar Ierland. Vervolgens, tot de 24e vestigt dit gebied van hoge druk zich ten westen van Ierland. Van de 25e tot de 28e was de maritieme lucht boven ons land verbonden aan een depressie in de buurt van de Britse eilanden. Op de 29e verplaatste deze depressie zich naar het zuiden van Noorwegen en op de 30e zorgde een anticycloon die zich ontwikkelde boven Groot - Brittannië voor de aanvoer van deze maritieme lucht. De gemiddelde luchtdruk te Ukkel bedroeg 1018,3 hPa (norm.: 1016,6hPa).

In het land lag de afwijking van de normale de gemiddelde maandelijkse maximumtemperaturen tussen +0,5°C et +1,5°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde tussen –1,0°C et +0,5°C. De absolute maxima lagen tussen 26°C en 36°C en deden zich het meest voor op de 7e of de 9e. De absolute minima varieerden van 1°C tot 8°C en werden meestal waargenomen op de 2e, de 6e of de 21e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 16,5°C (norm.: 16,2°C). De gemiddelde uitersten bedroegen respectievelijk 21,0°C en 12,1°C (norm.: 20,6°C et 11,9°C). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 27,4°C [de 9e] en 8,0°C [de 21e] (norm.: 29,0°C et 6,5°C). Er waren 4 zomerse dagen [max >= 25°C] (norm.: 5,4 d.), maar geen enkele tropische dag [max >= 30°C] (norm.: 0,6 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normale waarden. Zij varieerden van 59% van de normale aan de Kust tot 103% in de Condroz. De waarden van de streekgemiddelden waren allen normaal. De overvloedigste dagelijkse neerslaghoeveelheden varieerden van 2 mm tot meer dan 44 mm en deden zich voor op diverse data. Een waarde van meer dan 40 mm werden waargenomen op de 9e te Thuin met 43,9 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal. Met de pluviometer werd gedurende 12 dagen een totaal van 95,0 mm gemeten (norm.: 71,8 mm in 15 d.).

Gedurende 10 dagen waren er onweersverschijnselen (norm.: 12,5 d.) : de 3e, 4e, van de 7e tot de 11e, en van de 27e to de 29e. Windschade, waterschade, bliksemschade of hagelschade werden ons gesignaleerd op de 7e, 8e, 9e en de 10e.

Dank zij een goede uitklaring van de hemel tijdens de ganse maand, was de zonneschijnduur voor de ganse maand iets hoger. Te Ukkel registreerden wij een maandtotaal gelijk aan 206 h 51 min (norm.: 185 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sector NNW tot NNE en SSE. Hun frequentie uit deze sector bedroeg 66% (norm.: 24%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,6 m/s (norm.: 3,0 m/s). OP 09/06/2012 werd een windstoot van 28 m/s geregistreerd te Florennes tussen Samber en Maas. Windstoten van 100 km/h (28 m/s) of meer konden nochtans lokaal worden bereikt of overtroffen tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen