2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De tweede maand van de meteorologische lente werd in Ukkel gekenmerkt door zeer abnormaal hoge waarden van de gemiddelde temperatuur, een zeer abnormaal laag neerslagtotaal, een abnormaal lage gemiddelde windsnelheid en een normale waarde van de zonneschijnduur.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1014,9 1014,4 n 1021,5 1997 1003,9 1998
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,1 3,4 a 4,1 1985 2,8 2007
Overheersende windrichting ZZW WZW
Zonneschijnduurhh:mi 184:09 158:58 n 301:02 2007 82:33 2001
Gemiddelde temperatuur°C 12,4 9,8 za 14,3 2007 6,6 1986
Gemiddelde maximum temperatuur°C 16,9 14,2 za 20,5 2007 10,4 1986
Gemiddelde minimum temperatuur°C 7,7 5,3 zu 8,5 2011 3,0 1986
Relatieve vochtigheid% 68,0 73,0 n 82,0 2001 59,0 1996
Gemiddelde dampdrukhPa 9,7 8,7 a 10,0 1993 7,2 1991
Neerslagtotaalmm 20,1 51,3 za 134,3 2001 0,0 2007
Neerslagdagend 7 15,0 a 27 1983 0 2007
Onweersdagen in het landd 9 9,0 n 18 1983 2 1982
Sneeuwdagend 0 1,1 n 4 2003 0 2011

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 8e bleef het weer boven ons land bepaald door zwak gestoorde maritieme lucht verbonden aan een depressie gelegen ten westen van onze streken boven de Atlantische oceaan. Van de 9e tot de 10e werd gelijkaardige lucht naar ons gestuurd als gevolg van een gebied van hoge druk met centrum boven het Kanaal. Van de 11e tot de 12e werd ons weer bepaald door zachte maritieme luchtstromingen verbonden aan een anticycloon gelegen ten westen van Frankrijk. Op de 13e circuleerden deze luchtstromingen tussen deze anticycloon en een depressie gelegen ten westen van Noorwegen. Van de 14e tot de 17e werden deze maritieme luchtstromingen progressief continentaal als gevolg van de verplaatsing van de anticycloon naar oostelijk Europa. Op de 18e stuurde een depressie boven Noorwegen relatief frisse lucht naar onze streken. Van de 19e tot de 20e werd deze depressie vervangen door een anticycloon boven het zuiden van Scandinavië die ons continentale lucht stuurde. Vervolgens, tot het einde van de maand werd het weer boven onze streken bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan depressies gelegen in de buurt van de Britse eilanden (de 21e en de 22e en van de 26e tot de 28e), ten zuiden van Groenland (van de 23e tot de 25e) en ten westen van Ierland (van de 29e tot de 30e). De gemiddelde luchtdruk in Ukkel bedroeg 1014,9 hPa (normaal: 1014,4 hPa).

De overwegend maritieme luchtstromingen van subtropische oorsprong tijdens de eerste en de laatste decade lagen aan de basis van de relatief hoge temperaturen. De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen +2,5°C en +4,0°C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen varieerde tussen +1,5°C en +3,0°C. De absolute maxima lagen tussen 20°C en 26°C en werden meestal waargenomen op de 25e. De absolute minima varieerden tussen +4°C en +2,0°C en werden meestal gemeten op de 16e In Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 12,4°C (normaal : 9,8°C). De gemiddelde uitersten bedroegen 16,9°C en 7,7°C (normaal : 14,2°C en 5,3°C). De absolute uitersten bedroegen 23,2°C [de 25e] en 2,2°C [de 16e] (normaal : 22,3°C en –0,2°C).

De streekgemiddelden van de neerslag waren allen lager dan de normale waarden. Zij varieerden van 14% van de normale in Belgisch Lotharingen tot 74% aan de Kust. Deze tekorten waren zeer uitzonderlijk in Belgisch Lotharingen, uitzonderlijk in de Ardennen, zeer abnormaal in Vlaanderen, in het Doornikse en in de Kempen, normaal aan de Kust en abnormaal in de andere streken. De grootste dagelijkse neerslaghoeveelheden in ons land varieerden van 1 mm tot iets meer dan 30 mm en deden zich op diverse data voor. In Ukkel was de neerslagfrequentie abnormaal laag; met de pluviometer werd gedurende 7 dagen in totaal 20,1 mm gemeten (normaal : 51,3 mm in 15 dagen ).

De neerslag ging gedurende 9 dagen gepaard met onweersverschijnselen (normaal : 9 dagen ) : de 7e, de 8e en van de 20e tot de 26e. Schade als gevolg van wateroverlast, windschade of bliksemschade werden ons gemeld op de 7e, 21e, 22e, de 24e en de 25e. Hagel werd ons gemeld op de 21e, de 24e en de 25e.

Als gevolg van een goede zonneschijnduur tijdens deze maand was de zonneschijnduur hoger dan normaal. In Ukkel registreerden we voor deze maand 184 h 08 minuten zonneschijn (normaal : 159 uur ). .

De wind kwam voornamelijk uit de sectoren NNE, SSE tot SW en NNW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 84 % (normaal : 45 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg te Ukkel 3,1 m/s (normaal : 3,4 m/s ). In het land werden er deze maand geen windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer waargenomen in het meetnet. Deze snelheden konden evenwel op sommige plaatsen tijdens de onweders bereikt of overtroffen worden.

Cookies opgeslagen