2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De tweede maand van de meteorologische herfst werd te Ukkel gekenmerkt door een abnormaal hoge waarde van de gemiddelde temperatuur en normale waarden van het neerslagtotaal, de zonneschijnduur en de gemiddelde windsnelheid.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1015,1 1015,2 n 1023,9 1985 1008,7 1992
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,4 3,4 n 4,1 2000 2,4 2007
Overheersende windrichting ZZW ZZW
Zonneschijnduurhh:mi 97:39 112:37 n 161:45 2011 42:48 1998
Gemiddelde temperatuur°C 13,6 11,1 a 14,4 2001 7,8 1992
Gemiddelde maximum temperatuur°C 17,0 14,7 a 18,1 2005 11,4 1992
Gemiddelde minimum temperatuur°C 10,8 7,8 za 11,2 2001 4,0 2003
Relatieve vochtigheid% 83,0 85,0 a 89,0 1998 80,0 2011
Gemiddelde dampdrukhPa 12,9 11,4 a 14,1 2001 9,1 1992
Neerslagtotaalmm 58,1 74,5 n 134,4 1982 6,0 1995
Neerslagdagend 14 16,6 n 29 1981 10 1995
Onweersdagen in het landd 9 6,0 za 10 1981 2 1989
Sneeuwdagend 0 0,1 n 1 2008 0 2011

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 3e werd ons weer bepaald door droge luchtstromingen verbonden aan een anticycloon die zich ontwikkelde vanaf de Atlantische oceaan naar oostelijk Europa. Van de 4e tot de 6e stuurde een diepe depressie in de buurt van IJsland ons maritieme lucht. Van de 7e tot de 10e verplaatste deze depressie zich naar de Britse eilanden. Van de 11e tot de 12e lagen wij onder de invloed van maritieme luchtstromingen verbonden aan een depressie boven de Noordzee. Van de 13e tot de 15e waren deze maritieme luchtstromingen verbonden aan een depressie die zich ontwikkelde boven de Britse eilanden. Van de 16e tot de 19e kregen deze luchtstromingen een tropisch karakter door de verbinding met de ontwikkeling van een uitgebreide depressie gelegen ten westen van Ierland, zich diep uitstrekkend naar het zuiden. Op de 20e verloren deze luchtstromingen hun tropisch karakter als gevolg van de ontwikkeling van een uitgebreide depressie boven IJsland. Op de 21e bleef een depressie in de buurt van IJsland ons weer beïnvloeden. Van de 22e tot de 26e werd ons weer bepaald door luchtstromingen die progressief een tropisch karakter kregen verbonden aan een zone van hoge druk in ontwikkeling vanaf het westen van Frankrijk naar oostelijk Europa. Van de 27e tot 29e installeert deze zone zich boven Rusland waardoor maritieme lucht naar ons land werd gestuurd. Van de 22e tot de 26e werd ons weer bepaald door luchtstromingen die progressief een tropisch karakter kregen verbonden aan een zone van hoge druk in ontwikkeling vanaf het westen van Frankrijk naar oostelijk Europa. Van de 27e tot 29e installeert deze zone zich boven Rusland waardoor zachte maritieme lucht naar ons land werd gestuurd. Op de 30e en de 31e waren deze verbonden aan zones van hoge druk die zich eerst ontwikkelden boven het noorden van Italië en vervolgens boven het zuiden van Duitsland. De gemiddelde luchtdruk te Ukkel bedroeg 1015,1 hPa (norm.: 1015,2 hPa).

In het land lag de afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de dagelijkse maximumtemperaturen tussen +1,5°C en +2,5°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde gelegen tussen +2,0°C en +3,5°C. De absolute maxima varieerden tussen 20°C en 25°C en deden zich meestal voor op de 3e of de 18e. De absolute minima lagen tussen 1°C en 9°C en werden meestal gemeten op diverse data. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 13,6°C (norm.: 11,1°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 17,0°C en 10,8°C (norm.: 14,7°C et 7,8°C). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 24,1°C [de 18e] en 6,9°C [de 22e] (norm.: 21,6°C et 2,2°C). Er was geen enkele vorstdag [min < 0°C] (norm.: 0,5 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normale waarden. Zij varieerden van 65% van de normale aan de Kust tot 155% in Belgisch Lotharingen. De afwijkingen waren normaal in alle streken. De hoogste dagwaarden in het land varieerden tussen 5 mm en 35 mm en deden zich meestal voor op de 8e of de 21e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie hoog: met de pluviometer werd in totaal 58,1 mm gemeten in 14 dagen (norm.: 74,5 mm in 17 d.).

In het land was de neerslag gedurende 9 dagen vergezeld met onweersverschijnselen (norm.: 6 d.) : de 4e, van de 7e, tot de 11e, de 13e, de 21e en de 22e. Schade als gevolg van de overvloedige neerslag of bliksemschade werden ons gesignaleerd op de 2e. Hagel werd waargenomen op de 7e en de 21e.

De totale maandelijkse zonneschijnduur was iets lager dan de normale. In Ukkel scheen de zon 97 h. 39 min. (norm.: 113 u.)

De wind waaide in Ukkel vooral uit de sectoren SSE tot SW en WNW. Hun frequentie uit die sectoren bedroeg 91% (norm.: 52%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,5 m/s (norm.: 3,4 m/s). Windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer werden waargenomen in het anemometrische meetnet op de 21e aan de Belgische Kust. Deze snelheden hadden eventueel plaatselijk bereikt of overtroffen kunnen worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen