2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De laatste maand van de meteorologische winter werd te Ukke1 gekenmerkt door een uitzonderlijk hoge gemiddelde windsnelheid, aan abnormaal hoge gemiddelde temperatuur en door normale waarden van het neerslagtotaal en de zonneschijnduur.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1004,3 1017,4 zu 1029,1 2012 1003,5 2010
Gemiddelde windsnelheidm/s 5,4 3,8 u 6,3 1990 2,6 1993
Overheersende windrichting ZZW ZZW
Zonneschijnduurhh:mi 71:10 76:36 n 148:57 2003 28:53 2010
Gemiddelde temperatuur°C 6,6 3,7 a 7,9 1990 -3,2 1986
Gemiddelde maximum temperatuur°C 9,4 6,6 a 11,6 1990 -0,4 1986
Gemiddelde minimum temperatuur°C 4,1 0,7 za 4,7 1990 -6,4 1986
Relatieve vochtigheid% 78,0 83,0 n 91,0 1993 69,0 1985
Gemiddelde dampdrukhPa 7,6 6,7 n 8,5 2007 3,6 1986
Neerslagtotaalmm 66,2 63,1 n 167,8 2002 9,3 1986
Neerslagdagend 19 16,3 n 24 2010 6 1985
Onweersdagen in het landd 5 4,2 n 10 1988 0 2011
Sneeuwdagend 0 5,1 za 13 2005 0 2008

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 28e werd het weer boven onze streken bepaald door zachte maritieme lucht verbonden aan een uitgebreid gebied van lage druk gelegen boven de Atlantische oceaan of in de buurt van de Britse eilanden. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde luchtdruk 1004,3 hPa (norm.: 1017,4hPa).

Tijdens deze maand was de frequente aanwezigheid van maritieme en subtropische lucht boven onze streken verantwoordelijk voor de veel te hoge maandelijkse temperaturen. De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen +2,0°C en +4,0°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde gelegen tussen +2,5°C en +4,5°C. De absolute maxima lagen tussen 10°C en 15°C en deden zich meestal voor op de 23e of de 24e. De absolute minima varieerden van –7°C tot 2°C en werden meestal waargenomen op de 1e of de 3e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 6,6°C (norm.: 3,7 °C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 9,4°C en 4,1°C (norm.: 6,6°C en 0,7°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 13,6°C [de2 4e] en 0,7°C [de 1e] (norm.: 13,3°C en –5,4 °C). Er was dus geen enkele vorstdag [min. < 0 °C] (norm.: 11,1d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normalen. Zij varieerden van 51 % van de normale in het Land van Herve tot 142 % van de normale aan de Kust. Al deze waarden waren normaal behalve het tekort in het Land van Herve, dat abnormaal was. De hoogste dagwaarden varieerden van 3 mm tot 27 mm en werden meestal waargenomen tussen de 6e en de 8e of op de 14e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd op 19 dagen in totaal 66,2 mm gemeten (norm.: 63,1 mm op 16,3d.).

In het land was de neerslag gedurende 5 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 4,2 d.): de 8e, 13e, 15e, 21e en de 25e. Windschade werd ons gesignaleerd op de 7e, 12e, en de 15e. Hagel werd waargenomen op de 21e. De neerslag bestond geheel of gedeeltelijk uit sneeuw gedurende 10 dagen: de 5e, van de 10e tot de 14e, de 21e, de 22e, de 27e en de 28e. Dit gaf aanleiding tot een sneeuwbedekking van de 1e tot de 7e, van de 10e tot de 14e, de 21e, de 22e en de 28e . De maximale dikte van de sneeuwlaag werd bereikt in Mont-Rigi (Waimes) op de 1e met een dikte van de sneeuwlaag van 13 cm.

De zonneschijnduur was conform aan de normale. Te Ukkel werd 71 h 10 min zonneschijn gemeten (norm.: 77h). Er waren 4 volledig bewolkte dagen.

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren SSE tot SW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 99 % (norm.: 40 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 5,4 m/s (norm.: 3,8 m/s). Windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer werden in het anemometrische meetnet niet gemeten in ons land. Deze snelheid kon nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen