2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De tweede maand van de meteorologische zomer werd te Ukkel gekenmerkt door een zeer abnormaal hoge neerslaghoeveelheid, normale waarden van de temperaturen, de zonneschijnduur en de gemiddelde windsnelheid.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1014,5 1016,3 n 1019,7 2006 1012,8 2007
Gemiddelde windsnelheidm/s 2,9 2,9 n 3,7 1988 2,3 1986
Overheersende windrichting NNW ZW
Zonneschijnduurhh:mi 193:47 200:42 n 314:07 2006 92:08 2000
Gemiddelde temperatuur°C 19,3 18,4 n 23,0 2006 15,3 2000
Gemiddelde maximum temperatuur°C 23,4 23,0 n 28,6 2006 18,9 2000
Gemiddelde minimum temperatuur°C 15,5 14,0 a 17,3 2006 12,1 2000
Relatieve vochtigheid% 73,0 74,0 n 86,0 2000 64,0 2006
Gemiddelde dampdrukhPa 16,1 15,5 n 18,1 1983 12,7 2011
Neerslagtotaalmm 117,2 73,5 a 139,2 1988 19,8 1989
Neerslagdagend 16 14,3 n 23 1988 5 1989
Onweersdagen in het landd 17 13,2 a 20 1994 5 1998
Sneeuwdagend 0 0,0 n

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Op de 1e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan een depressie gelegen boven de Atlantische oceaan ten westen van Frankrijk. Van de 2e tot de 3e waren het drogere luchtstromingen die ons weer beïnvloeden verbonden aan een anticycloon in ontwikkeling vanaf het zuiden ven Engeland naar het noorden van Duitsland. Van de 4e tot de 6e was het een depressie in de buurt van IJsland die ons maritieme lucht stuurde. Van de 7e tot de 9e lagen wij onder de invloed van een depressie die zich verplaatste vanaf het noorden van Schotland naar Denemarken waardoor de maritieme lucht frisser werd. Op de 10e nam een depressie boven de Noordzee het heft in handen en stuurde ons relatief frisse maritieme lucht Van de 11e tot de 15e werd ons weer bepaald door een depressie gelegen boven IJsland en nadien boven het noorden van Schotland. Van de 16e tot de 18e werd ons weer bepaald door anticyclonen in ontwikkeling vanaf Polen naar de Noordzee, zij zorgden voor de aanvoer van continentale lucht boven onze provincies. Van de 19e tot de 20e zorgde een depressie boven de Golf van Gascogne voor onweerachtig weer boven onze streken. Van de 21e tot de 22e werd het weer boven onze streken beïnvloed door maritieme luchtstromingen verbonden aan een zone van lage druk gelegen in de buurt van IJsland. Van de 23e tot de 26e bepaalde continentale lucht verbonden aan een anticycloon ten zuiden van Scandinavië ons weer. Van de 27e tot de 31e bepaalde de terugkeer van maritieme lucht verbonden aan depressies in de buurt van Britse eilanden of IJsland het weer boven ons land. De gemiddelde maandelijkse luchtdruk bedroeg te Ukkel 1014,5 hPa (norm.: 1016,3hPa).

De afwisseling van continentale en maritieme luchtstromingen zorgde ervoor dat de waarden van de temperaturen dicht bij de normalen lagen. De afwijking van de normale van de gemiddelde maximale temperaturen in het land varieerde van 0,0°C tot +1,5°C. De afwijking van de normale van de gemiddelde minimale temperaturen lag tussen 0,5°C en +2,0°C. De absolute maxima varieerden van 27°C tot 35°C en werden meestal waargenomen op de 18e of de 19e. De absolute minima lagen tussen 4°C en 10 °C en werden meestal gemeten op de 1e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 19,3°C (norm.: 18,4°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 23,4°C en 15,5°C (norm.: 23,0°C en 14,0°C ). De absolute uitersten waren respectievelijk 32,9°C [de 18e] en 8,9°C [de 1e] (norm.: 30,7°C en 9,3°C). Er waren 13 zomerse dagen [max.=> 25°C] (norm.: 9,7 d.), waaronder 2 tropische dagen [max.=> 30°C] (norm.: 1,8 d.). Wij registreerden een hittegolf tussen de 14e en de 27e juli (een hittegolf is een periode van minstens 5 opeenvolgende dagen met maxima boven 25°C, waarvan 3 dagen met maxima van minstens 30°C);

In het land waren de streekgemiddelden van de maandelijkse neerslag allen hoger dan de normalen. Zij varieerden van 108 % van de normale in het Doornikse tot 229 % in het land van Herve. Deze afwijkingen waren normaal in het Doornikse, zeer abnormaal aan de Kust, in Haspengouw en Belgisch Lotharingen zeer uitzonderlijk in het land van Herve en abnormaal in de andere streken. De hoogste dagwaarden varieerden van 10 mm tot meer dan 85 mm en werden waargenomen op de 8e, 9e, 27een de 29e. Waarden van meer dan 40 mm werden waargenomen in enkele meetpunten op deze data, het opmerkelijkste was deze van Sprimont (85,9 mm) op de 9e. Op datum van 28/07/2014 noteerden wij 75,5 mm neerslag in Knokke – Heist tussen 05.45 h en 06.30 h (dit was tevens het totaal tussen 27/07/2014 0m 08.00 h en 28/07/2014 om 08.00h). Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal. Met de pluviometer werd gedurende 16 dagen in totaal 117,2 mm gemeten (norm.: 73,5 mm op 14,3 d.).

In het land was de neerslag gedurende 17 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 13,2d.): de 4e, de 6e, van de 10e tot de 13e, van de 18e tot de 20e, van de 22e tot de 25e en van de 27e tot de 30e. Hagel werd ons gesignaleerd op de 6e, 27e, 28e.en de 29e. Bliksemschade, hagelschade of waterschade werden ons gesignaleerd op de 6e, 9e, 11e, 13e, 19e en van de 27e tot de 29e.

De maandelijkse zonneschijnduur was iets lager dan de normale waarde. Te Ukkel registreerde men 193 h 47 min zonneschijn. (norm.: 201 h.).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NNE, SSE tot SW en NW tot NNW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 88 % (norm.: 51 %). De gemiddelde windsnelheid was 2,9 m/s (norm.: 2,9 m/s). Windstoten van 100 km/h (28 m/s) of meer werden niet waargenomen in het anemometrische meetnet. Deze snelheden konden echter plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders in deze maand.

Cookies opgeslagen