2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De tweede maand van de meteorologische lente werd in Ukkel gekenmerkt door een abnormaal hoge gemiddelde windsnelheid en door normale waarden van de gemiddelde temperatuur, van het neerslagtotaal en van de zonneschijnduur.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1015,2 1014,4 n 1021,5 1997 1003,9 1998
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,8 3,4 a 4,1 1985 2,8 2007
Overheersende windrichting NNO WZW 0 0
Zonneschijnduurhh:mi 166:57 158:58 n 301:02 2007 82:33 2001
Gemiddelde temperatuur°C 9,0 9,8 n 14,3 2007 6,6 1986
Gemiddelde maximum temperatuur°C 13,2 14,2 n 20,5 2007 10,4 1986
Gemiddelde minimum temperatuur°C 4,4 5,3 n 8,5 2011 3 1986
Relatieve vochtigheid% 66 73 a 82 2001 59 1996
Gemiddelde dampdrukhPa 7,7 8,7 a 10 1993 7,2 1991
Neerslagtotaalmm 25,8 51,3 n 134,3 2001 0 2007
Neerslagdagend 9 15 a 27 1983 0 2007
Onweersdagen in het landd 2 9 za 18 1983 2 1982
Sneeuwdagend 0 1 n 4 2003 0 2011

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 4e werd ons weer nog beïnvloed door continentale lucht verbonden aan een zone van hoge druk gelegen boven de Noordzee en later boven Scandinavië. Van de 5e tot de 10e werd zij vervangen door maritieme luchtstromingen: op de 5e en de 6e verbonden aan een depressie in de buurt van Duitsland, op de 7e aan een depressie boven het Kanaal, op de 8e en de 9e aan een depressie ten zuiden van Ierland en op de 10e aan een depressie met centrum boven het noorden van Duitsland. Van de 11e tot de 17e werd het weer boven onze streken bepaald door zachte maritieme lucht verbonden aan de passage van depressies afkomstig van Groot - Brittannië. Van de 18e tot de 20e bepaalden maritieme luchtstromingen ons weer, zij waren verbonden aan een zone van hoge druk die zich verplaatste vanaf de Atlantische oceaan naar de Britse eilanden. De 21e bevonden we ons tijdelijk onder invloed van continentale luchtstromingen verbonden aan een zone van hoge luchtdruk boven de Botnische Golf. Van de 22e tot de 30e werd ons weer beïnvloed door maritieme luchtstromingen verbonden aan zones van lage luchtdruk die zich verplaatsten van IJsland naar Finland. De gemiddelde luchtdruk in Ukkel bedroeg 1015,2 hPa (normaal: 1014,4 hPa).

De afwisselende maritieme en continentale luchtstromingen tijdens deze maand lagen aan de basis van de temperaturen die relatief dicht bij de normale waarden lagen in ons land. De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen –2,0°C en –0,5°C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen varieerde tussen –1,5°C en +0,5°C. De absolute maxima lagen tussen 21°C en 27°C en werden meestal waargenomen tussen de 25e. De absolute minima varieerden tussen +7°C en +1°C en werden meestal gemeten op de 1e of de 7e. In Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 9,0°C (normaal : 9,8°C). De gemiddelde uitersten bedroegen 13,2°C en 4,4°C (normaal : 14,2°C en 5,3°C). De absolute uitersten bedroegen 24,2°C [de 25e] en –2,2°C [de 1e] (normaal : 22,3°C en –0,2°C).

De streekgemiddelden van de neerslag waren allen lager dan de normale waarden. Zij varieerden van 35% van de normale in het land van Herve tot 90% in Belgisch Lotharingen. Deze tekorten waren zeer abnormaal in Haspengouw, tussen Samber en Maas en in het land van Herve, abnormaal in de Polders, in Brabant en in de streek van Gileppe en Warche, elders waren zij normaal. De grootste dagelijkse neerslaghoeveelheden in ons land varieerden van 1 mm tot meer dan 20 mm en deden zich op diverse data voor. In Ukkel was de neerslagfrequentie abnormaal; met de pluviometer werd gedurende 9 dagen in totaal 25,8 mm gemeten (normaal : 51,3 mm in 15 dagen ).

De neerslag ging gedurende 2 dagen gepaard met onweersverschijnselen (normaal : 9 dagen ) : de 2e en de 9e. Hagel werd ons gemeld op de 12e.

Als gevolg van een goede zonneschijnduur tijdens de derde decade was de zonneschijnduur hoger dan normaal. In Ukkel registreerden we voor deze maand 166 h 57 minuten zonneschijn (normaal : 159 uur ).

De wind kwam voornamelijk uit de sectoren NNE en S tot SW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 75 % (normaal : 33 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg te Ukkel 3,8 m/s (normaal : 3,4 m/s ). In het land werden er deze maand geen windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer waargenomen in het meetnet. Deze snelheden konden evenwel op sommige plaatsen tijdens de onweders bereikt of overtroffen worden.

Cookies opgeslagen