2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De eerste maand van de meteorologische herfst werd te Ukkel gekenmerkt door normale waarden van de gemiddelde temperatuur, de gemiddelde windsnelheid, het neerslagtotaal en de zonneschijnduur.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1015,6 1016,4 n 1021,9 1997 1010,1 1984
Gemiddelde windsnelheidm/s 2,9 3 n 4,1 1983 2,3 1989
Overheersende windrichting ZW ZZW 0 0
Zonneschijnduurhh:mi 148:27 143:05 n 220:01 2003 65:23 2001
Gemiddelde temperatuur°C 14,8 14,9 n 18,4 2006 11,7 1986
Gemiddelde maximum temperatuur°C 19,0 19 n 23,4 2006 16,2 1986
Gemiddelde minimum temperatuur°C 10,3 10,9 n 14 1999 7,3 1986
Relatieve vochtigheid% 79 81 n 90 2001 74 1991
Gemiddelde dampdrukhPa 13,1 13,5 n 16 1999 11,1 1986
Neerslagtotaalmm 58,1 68,9 n 199,4 2001 9,2 2006
Neerslagdagend 13 16 n 26 1984 6 1997
Onweersdagen in het landd 7 8 n 17 1990 2 2003
Sneeuwdagend 0 0 n 0 0

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 3e werd het weer van deze decade bepaald door een anticycloon gelegen ten westen van Groot - Brittannië die maritieme luchtmassa's naar ons land stuurde. Op de 4e en de 5e zorgde zijn verplaatsing naar oostelijk Europa voor de aanvoer van tropische lucht. Van de 6e tot de 10e maakten wij de terugkeer van maritieme luchtmassa's mee verbonden aan een depressie gelegen ten westen van het Kanaal tot de 8e, zich daarna verplaatsend naar Frankrijk op de 9e en naar Duitsland op de 10e. Van de 11e tot de 20e werd ons weer beïnvloed door maritieme luchtstromingen verbonden aan een uitgebreide zone van lage druk die zich uitstrekte tussen Groenland en Groot - Brittannië behalve op de 19e wanneer een wig van hoge druk van het hoge drukgebied der Azoren tijdelijk de bovenhand nam. Van de 21e tot de 24e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan een zone van hoge druk in ontwikkeling vanaf Frankrijk naar Duitsland. Op de 25e en de 26e waren het depressies gelegen boven de Atlantische oceaan die aan de oorsprong lagen van deze maritieme lucht. Van de 27e tot de 30e kregen wij de aanvoer van continentale lucht die circuleerde tussen een anticycloon boven het zuiden van Scandinavië en een depressie met centrum ten westen van Frankrijk. De gemiddelde maandelijkse luchtdruk bedroeg te Ukkel 1015,5 hPa (norm.: 1016,4 hPa).

In het land weken de maandgemiddelden van de maximumtemperatuur af van de normale met een waarde gelegen tussen –0,5°C en +1,0°C. De afwijking van de normale gemiddelde maandelijkse minimumtemperatuur bereikten waarden tussen –1,0°C en +0,5°C. De absolute maxima varieerden in het land tussen 26°C en 34°C en deden zich meestal voor op de 5e. De absolute minima varieerden tussen 0°C en 8°C en werden meestal waargenomen op de 17e of de 27e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 14,8°C (norm.: 14,9°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 19,0°C en 10,3°C (norm.: 19,0°C en 10,9°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 31,6°C [de 5e] en 7,0°C [de 17e] (norm.: 25,4°C en 6,4°C). Er waren drie zomerse dag [max. >= 25 °C] (norm.: 2,0 d.) waarvan er een tropisch was [max. ≥ 30°C] (norm.: 0,0 d).

De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normalen. Zij varieerden van 77 % van de normale in Haspengouw tot 133 % in de Ardennen. Al deze afwijkingen waren normaal. De hoogste dagwaarden varieerden in ons land van enkele millimeters tot iets meer dan 50 mm en werden op diverse data waargenomen. Enkele waarden van meer dan 40 mm werden waargenomen op de 9e, de 10e en de 17e. Het opmerkelijkst was de waarde van Sugny (Vresse-sur-Semois) met 49,5 mm op de 9e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal laag. Met de pluviometer werd op 13 dagen in totaal 58,1 mm gemeten (norm.: 68,9 mm in 15,7 d.).

In het land waren er 7 onweersdagen (norm.: 7,8 d.): van de 6e tot de 11e en op de 16e. Windschade, waterschade of bliksemschade werd ons meegedeeld op de 6e, 8e en de 9e. Op de 16e viel er hagel.

Niettegenstaande een matige zonneschijnduur tijdens de tweede decade was het totaal van de zonneschijnduur lichtjes hoger dan de nomale. Te Ukkel registreerde men 148 h 27 min zonneschijn. (norm.: 143 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NNE, SSE, SSW-SW en NW tot NNW. Hun frequentie uit die richtingen bedroeg 77 % (norm.: 44 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 2,9 m/s (norm.: 3,0 m/s). Tijdens deze maand werden in het anemometrische meetnet geen windstoten van 100 km/h (28 m/s) of meer gemeten. Deze snelheden konden nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen