2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De tweede maand van de meteorologische zomer werd te Ukkel gekenmerkt door een zeer abnormaal hoge zonneschijnduur, abnormaal hoge temperaturen en normale waarden van het neerslagtotaal en de zonneschijnduur.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1019,8 1016,3 zu 1019,7 2006 1012,8 2007
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,2 2,9 n 3,7 1988 2,3 1986
Overheersende windrichting NNO ZW 0 0
Zonneschijnduurhh:mi 267:43 200:42 za 314:07 2006 92:08 2000
Gemiddelde temperatuur°C 20,2 18,4 a 23 2006 15,3 2000
Gemiddelde maximum temperatuur°C 24,9 23 a 28,6 2006 18,9 2000
Gemiddelde minimum temperatuur°C 15,4 14 a 17,3 2006 12,1 2000
Relatieve vochtigheid% 68 74 za 86 2000 64 2006
Gemiddelde dampdrukhPa 15,8 15,5 n 18,1 1983 12,7 2011
Neerslagtotaalmm 65,6 73,5 n 139,2 1988 19,8 1989
Neerslagdagend 8 14 a 23 1988 5 1989
Onweersdagen in het landd 10 13 n 20 1994 5 1998
Sneeuwdagend 0 0 n 0 0

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 5e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan een uitgebreide depressie gelegen boven de Atlantische oceaan. Van de 6e tot de 10e lagen wij onder de invloed van continentale lucht die circuleerde langsheen de zuidflank van een anticycloon gelegen ten noorden van ons land. Van de 11e tot de 20e werd ons weer bepaald door continentale luchtstromingen verbonden aan een anticycloon in de buurt van de Britse eilanden. Van de 21e tot de 22e waren wij nog altijd onderworpen aan continentale lucht verbonden aan een zone van hoge druk gelegen in de buurt van de Britse eilanden. Van de 23e tot de 31e bepaalden maritieme luchtstromingen ons weer; zij waren verbonden aan depressies gelegen ten westen van Ierland behalve op de 29e wanneer deze zich tijdelijk verplaatsten naar het westen van zuidelijk Noorwegen. De gemiddelde maandelijkse luchtdruk bedroeg te Ukkel 1019,8 hPa (norm.: 1016,3hPa).

De frequentie van de continentale luchtstromingen tijdens de tweede decade lag aan de oorsprong van de te hoge temperaturen. De afwijking van de normale van de gemiddelde maximale temperaturen in het land varieerde van +1,0°C tot +3,0°C. De afwijking van de normale van de gemiddelde minimale temperaturen lag tussen 0,0°C en +1,5°C. De absolute maxima varieerden van 28°C tot 35°C en werden waargenomen tussen de 22e. De absolute minima lagen tussen 6 °C en 14 °C en werden meestal gemeten op de 2e of de 12e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 20,2°C (norm.: 18,4°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 24,9°C en 15,4°C (norm.: 23,0°C en 14,0°C ). De absolute uitersten waren respectievelijk 32,4°C [de 22e] en 9,8°C [de 22e] (norm.: 30,7°C en 9,3°C). Er waren 17 zomerse dagen [max. >= 25°C] (norm.: 9,7 d.), waaronder 3 tropische dagen [max. >= 30°C] (norm.: 1,8 d.). Wij registreerden een hittegolf tussen de 14e en de 27e juli (een hittegolf is een periode van minstens 5 opeenvolgende dagen met maxima boven 25°C, waarvan 3 dagen met maxima van minstens 30°C);

In het land waren de streekgemiddelden van de maandelijkse neerslag bijna allen lager dan de normalen. Zij varieerden van 53 % van de normale in de streek Gileppe en Warche tot 102 % in Vlaanderen. Deze afwijkingen waren overal normaal, behalve in de streek van Gileppe en Warche waar het tekort abnormaal was. De hoogste dagwaarden varieerden van enkele mm tot meer dan 65 mm en werden meestal waargenomen op de 27e. Waarden van meer dan 40 mm werden waargenomen in enkele meetpunten op de 27e. Het opmerkelijkst was de waarde van Korbeek - Lo met 65,5 mm op de 27e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie abnormaal laag. Met de pluviometer werd gedurende 8 dagen in totaal 65,6 mm gemeten (norm.: 73,5 mm op 14,3 d.).

In het land was de neerslag gedurende 10 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 13,2d.): de 2e, de 3e, en van de 22e tot de 29e. Hagel werd ons gesignaleerd op de 22e, 23e en de 27e. Bliksemschade, hagelschade of waterschade werden ons gesignaleerd op alle dagen tussen de 22e en de 29e.

De maandelijkse zonneschijnduur was hoger dan de normale waarde. Te Ukkel registreerde men 267 h 43 min zonneschijn. (norm.: 201 h.).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren N tot NNE en SSW tot SW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 76 % (norm.: 34 %). De gemiddelde windsnelheid was 3,2 m/s (norm.: 2,9 m/s). Windstoten van 100 km/h (28 m/s) of meer werden niet waargenomen in het anemometrische meetnet. Deze snelheden konden echter plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders in deze maand.

Cookies opgeslagen