2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De laatste maand van de meteorologische zomer te Ukkel werd gekenmerkt door normale waarden van de neerslaghoeveelheid, de gemiddelde windsnelheid, de temperaturen en de zonneschijnduur.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1017,9 1015,9 n 1019,9 1981 1012,2 2004
Gemiddelde windsnelheidm/s 2,9 2,8 n 3,5 1985 2,1 1990
Overheersende windrichting ZZW ZW 0 0
Zonneschijnduurhh:mi 213:07 189:32 n 271:31 1995 96:54 2006
Gemiddelde temperatuur°C 18,6 18 n 21,2 1997 15,9 1993
Gemiddelde maximum temperatuur°C 23,3 22,6 n 26,2 1997 20,2 2006
Gemiddelde minimum temperatuur°C 14,1 13,6 n 16,1 1997 11,1 1993
Relatieve vochtigheid% 69 76 za 83 2006 66 2009
Gemiddelde dampdrukhPa 14,5 15,3 n 17,6 1997 13,5 2009
Neerslagtotaalmm 48,3 79,3 n 231,2 1996 10,4 1983
Neerslagdagend 8 15 za 23 2010 5 1991
Onweersdagen in het landd 12 14 n 25 2006 4 1998
Sneeuwdagend 0 0 n 0 0

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 6e stuurde een depressie in de buurt van Britse eilanden ons maritieme luchtstromingen die op de 1e en de 2e een tropisch karakter hadden. Van de 7e tot de 8e ontwikkelde zich een anticycloon boven de Noordzee waardoor drogere lucht naar ons land werd aangevoerd. Van de 9e tot de 10e zorgde een uitgebreide depressie boven IJsland voor de aanvoer van licht gestoorde maritieme lucht boven onze provincies. Van de 11e tot de 12e werd ons weer beïnvloed door continentale luchtstromingen verbonden aan een zone van lage druk gelegen in de buurt van de Britse eilanden. Van de 13e tot de 16e werd ons weer bepaald door maritieme lucht die progressief een tropisch karakter kreeg als gevolg van de verplaatsing van een zone van hoge druk vanaf het westen van Frankrijk naar oostelijk Europa. Van de 17e tot de 19e zorgde een nieuwe depressie gelegen tussen de Britse eilanden en IJsland voor de aanvoer van maritieme lucht naar ons land. Op de 20e werden deze luchtstromingen opnieuw gestuurd door een nieuwe anticycloon met centrum ten westen van Frankrijk. Van de 21e tot de 23e verplaatste de anticycloon die zich op de 20e boven Frankrijk bevond zich progressief naar Scandinavië waardoor continentale lucht naar onze streken werd gevoerd. Van de 24e tot 27e stuurde een depressie ten oosten van ons land ons frisse maritieme lucht. Van de 28e tot de 31e lagen wij nog steeds onder de invloed van maritieme lucht, nu verbonden aan een anticycloon ten westen van Ierland. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1017,9 hPa (norm: 1015,9 hPa).

In ons land weken de maandelijkse gemiddelde maximumtemperaturen af van de normale met een waarde gelegen tussen +0,0°C en +1,5°C. De afwijking van de normale van de maandelijkse gemiddelde minimumtemperaturen lag tussen –1,0°C en +1,0°C. De absolute maxima varieerden van 29°C tot 37°C en werden meestal waargenomen op de 2e. De absolute minima lagen tussen 2°C en 12°C en werden meestal waargenomen op de 14e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 18,6°C (norm.: 18,0°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 23,3°C en 14,1°C (norm.: 22,6°C en 13,6°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 33,9°C [de 2e] en 10,4°C [de 14e] (norm.: 30,6°C en 9,1°C ). Er waren 6 zomerse dagen [max. >= 25°C] (norm.: 7,8d.), waarvan er twee tropisch waren [max. >= 30°C] (norm.: 1,5d).

De streekgemiddelden van de neerslag waren in het land allen lager dan de normale waarden. Zij varieerden van 24% van de normale aan de Kust tot 69% in Belgisch Lotharingen. De tekorten waren uitzonderlijk aan de Kust, zeer abnormaal in de Polders, in Vlaanderen, in de Kempen, in Haspengouw, tussen Samber en Maas, in de Condroz en het land van Herve, abnormaal in het Doornikse, in de Borinage, in de streek Gileppe en Warche en normaal in Belgisch Lotharingen. De hoogste dagwaarden varieerden tussen enkele mm en meer dan 25 mm en werden waargenomen op de 7e, de 18e of de 24e. De hoogste dagwaarde werd op de 24e gemeten te Aubange met een dagtotaal van 28,0 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie zeer abnormaal laag. Met de pluviometer werd gedurende 8 dagen in totaal 48,3 mm gemeten (norm.: 79,3 mm in 14,5 d.).

In het land werd de neerslag gedurende 12 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 14,3 d.) : de 3e, de 5e, de 6e, de 9e, de 12e, de 13e, de 19e, van de 24e tot de 27e en de 31e. Windschade werden ons meegedeeld op de 5e en de 19e. Er werden twee windhozen waargenomen, een te Mettet en een te Huy op de 18e.

Te Ukkel was het totaal aantal uren zonneschijn hoger dan normaal: men registreerde 213h 07 min zonneschijn (norm.: 190h).

Te Ukkel kwam de wind hoofdzakelijk uit de sectoren NNE, SSE tot SW en NNW. Hun frequentie uit deze sector bedroeg 86% (norm.: 47%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 2,9 m/s (norm.: 2,8 m/s). In het anemometrische meetnet werd geen enkele windstoot van 100 km/h (28 m/s) of meer waargenomen. Deze snelheden konden nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen