2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De eerste maand van de meteorologische zomer werd te Ukkel gekenmerkt door een zeer uitzonderlijke hoge gemiddelde windsnelheid en normale waarden van de temperatuur, het neerslagtotaal en de zonneschijnduur.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1018,2 1016,6 n 1021,3 2006 1010,1 1997
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,6 3 zu 3,4 1981 2,3 1989
Overheersende windrichting NNO ZW 0 0
Zonneschijnduurhh:mi 172:34 188:05 n 258:37 2010 95:29 1987
Gemiddelde temperatuur°C 15,8 16,2 n 19,3 2003 13,2 1991
Gemiddelde maximum temperatuur°C 20,0 20,6 n 23,8 2003 17,2 1991
Gemiddelde minimum temperatuur°C 11,5 11,9 n 14,4 2003 9,8 1991
Relatieve vochtigheid% 71 74 n 84 1987 65 2005
Gemiddelde dampdrukhPa 12,8 13,5 n 16,1 2003 10,8 1991
Neerslagtotaalmm 55,3 71,8 n 133,1 2012 19,5 1988
Neerslagdagend 12 15 n 25 1987 7 2006
Onweersdagen in het landd 7 13 a 19 1982 3 2010
Sneeuwdagend 0 0 n 0 0

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 5e werd ons weer beïnvloed door frissere maritieme luchtstromingen verbonden aan een anticycloon in ontwikkeling boven de Atlantische oceaan ten westen van Frankrijk tot de Arctische oceaan. Van de 6e tot de 9e was de maritieme lucht verbonden aan een depressie die zich verplaatste vanaf het zuiden van Frankrijk naar Groot - Brittannië. Op de 10e was het opnieuw een anticycloon boven Schotland die ons lucht van polaire herkomst toestuurde. Van de 11e tot de 13e werd ons weer beïnvloed door zachte maritieme luchtstromingen verbonden aan een uitgebreid gebied van lage druk dat zich uitstrekte vanaf de Atlantische oceaan tot de Britse eilanden. Op de 14e zorgde een wig van het hoge drukgebied der Azoren voor de aanvoer van drogere lucht. Van de 15e tot 24e lagen wij opnieuw onder de invloed van maritieme lucht, verbonden, hetzij aan depressies in de buurt van de Britse eilanden, hetzij boven de Golf van Gascogne. Van de 25e tot de 27e werd deze maritieme lucht aangevoerd als gevolg van het ontstaan van een wig van hoge druk afkomstig van het hoge drukgebied der Azoren. Van de 27e tot de 30e werd de maritieme lucht bepaald door een uitgebreide zone van lage druk waarvan het hoofdcentrum zich in de buurt van IJsland bevond. De gemiddelde luchtdruk te Ukkel bedroeg 1018,3 hPa (norm.: 1016,6hPa).

In het land lag de afwijking van de normale de gemiddelde maandelijkse maximumtemperaturen tussen –1,5°C et 0,5°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde tussen –0,5°C et +0,5°C. De absolute maxima lagen tussen 27°C en 34°C en deden zich het meest voor op de 18e. De absolute minima varieerden van 1°C tot 7°C en werden meestal waargenomen op diverse data tijdens de maand. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 15,8°C (norm.: 16,2°C). De gemiddelde uitersten bedroegen respectievelijk 20,0°C en 11,5°C (norm.: 20,6°C et 11,9°C). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 29,0°C [de 18e] en 6,9°C [de 5e] (norm.: 29,0°C et 6,5°C). Er waren 4 zomerse dagen [max ≥ 25°C] (norm.: 5,4 d.), maar geen enkele tropische dag [max ≥ 30°C] (norm.: 0,6 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normale. Zij varieerden van 63% van de normale in de Polders tot 106% in de streek van Gileppe en Warche. De waarden van de streekgemiddelden waren allen normaal. De overvloedigste dagelijkse neerslaghoeveelheden varieerden van 2 mm tot meer dan 98 mm en deden zich voor op diverse data. Enkele waarden van meer dan 40 mm werden waargenomen op de 20e, het opmerkelijkst was deze van Quévy-le-Petit (Quévy) met 98,6 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal. Met de pluviometer werd gedurende 12 dagen een totaal van 55,3 mm gemeten (norm.: 71,8 mm in 15 d.).

Gedurende 7 dagen waren er onweersverschijnselen (norm.: 12,5 d.) : de 6e, 8e, 9e, 17e, 19e, 20e en de 21e. Windschade, waterschade, bliksemschade of hagelschade werden ons gesignaleerd op de 6e, 8e, 9e, 17e, 19e, 20e, en de 21e.

Dank zij een matige uitklaring van de hemel tijdens de tweede decade, was de zonneschijnduur voor de ganse maand iets lager. Te Ukkel registreerden wij een maandtotaal gelijk aan 172 h 34 min (norm.: 188 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sector NNE, SSW tot SW en NNW. Hun frequentie uit deze sector bedroeg 79% (norm.: 34%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,6 m/s (norm.: 3,0 m/s). Windstoten van 100 km/h (28 m/s) of meer werd waargenomen in het anemometrische meetnet van ons land op de 21e. Dergelijke windsnelheden konden nochtans lokaal worden bereikt of overtroffen tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen