2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De laatste maand van de meteorologische herfst werd te Ukkel gekenmerkt door een uitzonderlijk lage zonneschijnduur, door een abnormaal hoog neerslagtotaal en door normale waarden van de gemiddelde temperatuur en van de gemiddelde windsnelheid.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1016,5 1015,1 n 1023,4 1981 1003,4 2000
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,4 3,6 n 5,5 2009 2,7 2001
Overheersende windrichting ZZW ZZW 0 0
Zonneschijnduurhh:mi 28:56 66:17 u 135:33 1989 23:46 2010
Gemiddelde temperatuur°C 6,4 6,8 n 10,4 1994 2,8 1993
Gemiddelde maximum temperatuur°C 8,7 9,5 n 12,8 1994 5,4 1985
Gemiddelde minimum temperatuur°C 3,8 4,1 n 8,1 1994 -0,1 1985
Relatieve vochtigheid% 88 88 n 92 2005 82 1989
Gemiddelde dampdrukhPa 8,6 9 n 11,5 1994 6,8 1985
Neerslagtotaalmm 102,6 76,4 a 174,6 1991 8,5 2011
Neerslagdagend 22 19 n 26 2008 10 1989
Onweersdagen in het landd 7 4 za 10 2005 1 1994
Sneeuwdagend 2 1 n 11 1985 0 2011

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Het weer in onze streken werd bepaald door maritieme luchtstromingen hoofdzakelijk verbonden aan een depressie in de buurt van Groot - Brittannië (Van de 1e tot de 3e en van de 7e tot de 8e), in de buurt van IJsland (van de 4e tot de 5e, van de 11e tot de 12e en van de 14e tot de 17e ) en boven de Noordzee (de 6e, van de 9e tot 10e, op de 18e en op de 20e en de 21e) en boven Noorwegen op de 19e. Op de 13e en van de 15e tot 16e waren deze maritieme luchtstromingen verbonden aan een anticycloon met centrum ten westen van het Kanaal. Tenslotte, van de 22e tot de 30e bewogen deze luchtstromingen nog boven onze streken, nu als gevolg van het ontstaan van een anticycloon ten westen van de Britse eilanden. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1016,5 hPa (norm.: 1015,1 hPa).

In het land lag de afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de dagelijkse maximumtemperaturen tussen −1,5°C en 0,0°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde gelegen tussen −1,0°C en 0,0°C. De absolute maxima varieerden tussen 11°C tot 16°C en deden zich meestal voor op de 2e of de 6e. De absolute minima lagen tussen –7°C en –2°C en werden op diverse data gemeten. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 6,4°C (norm.: 6,8°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 8,7°C en 3,8°C (norm.: 9,5°C en 4,1°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 14,1°C [de 7e] en 0,4°C [de 20e] (norm.: 16,2°C en –1,7°C). Er was geen enkele vorstdag [min<0°C] (norm.: 4,7d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren allen hoger dan de normale waarden. Zij varieerden van 124 % van de normale waarde in de Kempen tot 156 % tussen Samber en Maas. De afwijkingen waren overal normaal behalve tussen Samber en Maas waar het teveel abnormaal was. De hoogste dagwaarden varieerden van 10 mm tot meer dan 40 mm; zij deden zich voor op de 1e of de 7e. Een waarde van meer dan 40 mm werd op de 7e waargenomen te Sprimont met 41, 3 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd in totaal 101,7 mm gemeten op 21 dagen (norm.: 76,4 mm in 19 d.).

In het land was de neerslag gedurende 7 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 3 d.): de 3e, 8e, 9e, 10e, 20e, 29e en de 30e. Windschade werd ons gemeld op de 8e. Hagel werd waargenomen op de 3e of de 20e. De neerslag bestond geheel of gedeeltelijk uit sneeuw gedurende 12 dagen: de 5e, 10e, 12e, 15e, 19e, 20e, 21e, 22e, 24e, 26e, 27e, en de 30e. Dit gaf aanleiding tot een sneeuwbedekking van de grond op de 10e, de 21e en de 22e. De maximale dikte werd waargenomen te Neufchâteau met 15 cm op de 21e. Op de andere dagen bleef de sneeuwbedekking beperkt tot sporen van sneeuw.

Het totaal van de zonneschijnduur was lager dan normaal. De totale zonneschijnduur bedroeg te Ukkel 28 h 56 min zonneschijn (norm.: 66 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NNE, SSW tot SW en NNW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 80% (norm.: 34%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,4 m/s (norm.: 3,6 m/s). Windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer werden niet gemeten in het anemometrische meetnet van ons land gedurende deze maand. Deze snelheden konden ook plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens onweders.

Cookies opgeslagen