2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De laatste maand van de meteorologische lente werd te Ukkel gekenmerkt door een zeer uitzonderlijke hoeveelheid neerslag, abnormaal lage waarden voor de gemiddelde temperatuur en de zonneschijnduur en een normale waarde voor de gemiddelde windsnelheid.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1011,9 1015,3 a 1021,8 1991 1008,7 1983
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,4 3,2 n 3,7 2006 2,6 1989
Overheersende windrichting NNW WZW 0 0
Zonneschijnduurhh:mi 136:10 191:03 a 327:41 1989 67:04 1984
Gemiddelde temperatuur°C 11,1 13,6 a 16,4 2008 10,4 1991
Gemiddelde maximum temperatuur°C 15,0 18,1 za 21,3 2008 13,8 1984
Gemiddelde minimum temperatuur°C 7,4 9,2 a 11,4 2008 5,9 1991
Relatieve vochtigheid% 76 73 n 83 1984 62 2008
Gemiddelde dampdrukhPa 9,9 11,3 za 13,6 2000 8,7 1991
Neerslagtotaalmm 132,5 66,5 zu 133 1984 19 1990
Neerslagdagend 21 16 a 29 1983 4 1989
Onweersdagen in het landd 7 13 za 22 1981 4 1991
Sneeuwdagend 0 0 n 4 1986 0 2011

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 3e werd ons weer bepaald door continentale lucht bepaald door een uitgebreide anticycloon die zich uitstrekte van de Atlantische oceaan tot de Noordzee. Van de 4e tot de 10e overvielen maritieme luchtstromingen ons land, zij waren verbonden aan depressies hetzij boven Groot-Brittannië hetzij in de buurt van IJsland. Het weer tijdens de tweede decade werd hoofdzakelijk door maritieme lucht. Van de 11e tot de 17e werden deze maritieme luchtstromingen bepaald door een uitgebreide zone van lage druk met verschillende centra gelegen ten noorden van ons land. Op de 18e en de 19e was het een depressie die zich uitstrekte vanaf Scandinavië tot in de buurt van Frankrijk die ons maritieme lucht stuurde. Op de 20e was het opnieuw een depressie gelegen ten noorden van ons die deze aanvoer van maritieme lucht bepaalde. Van de 21e tot de 26e zorgde een uitgebreide depressie, waarvan een kern zich ten noordoosten van ons land bevond, voor maritieme lucht van polaire oorsprong. Op de 27e en de 28e zorgde een depressie ten zuiden van IJsland voor zachtere maritieme lucht maar van de 29e tot de 31e zorgde zijn verplaatsing naar oostelijk Europa opnieuw voor de aanvoer van maritieme lucht van polaire oorsprong boven ons land. De gemiddelde luchtdruk te Ukkel bedroeg 1011,9 hPa (norm.: 1015,3hPa).

De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag meestal tussen –3,5°C en –2,0°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde tussen –2,0°C en 0,0°C. De absolute maxima lagen tussen 19°C en 24°C en werden vooral waargenomen op verschillende datums. De absolute minima varieerden van –2°C tot 5°C en werden meestal op de 24e of de 25e waargenomen. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 11,1°C (norm.: 13,6°C). De gemiddelde uitersten bedroegen respectievelijk 15,0°C en 7,4°C (norm.: 18,1°C en 9,2°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 22,0°C [de 7e] en 2,6°C [de 24e] (norm.: 26,6°C en 3,5°C). Er waren geen enkele zomerse dagen [Max. ≥ 25°C] (norm.: 2,7 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren overal hoger dan de normalen. Zij varieerden van 124% in de regio Gileppe en Warche tot 227% in Belgisch Lotharingen. Al deze waarden waren abnormaal behalve deze van Belgisch Lotharingen die zeer uitzonderlijk was en deze van de Kust, de Polders en de regio Gileppe en Warche die normaal waren. De hoogste dagwaarden varieerden van 4 mm tot meer dan 70 mm en deden zich voor op de 19e: op deze dag deden zich enkele buien van meer dan 40 mm voor, de meest opmerkelijkste was deze van Witry met 71,8 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal. Met de pluviometer werd gedurende 21 dagen in totaal 132,5 mm gemeten (norm.: 66,5 mm in 16,2 d.).

In het land werden 7 onweersdagen waargenomen (norm.: 13,3 d.) : de 2e, 3e, 7e, 8e, 23e, 24e en de 28e. Bliksemschade, waterschade en/of windschade werden ons gesignaleerd op de 7e, 8e en de 28e. Hagel werd waargenomen op de 23e en de 24e. Op deze data bestond de neerslag geheel of gedeeltelijk uit sneeuw. Hij veroorzaakte een sneeuwbedekking van 3 cm te Mont-Rigi.

Als gevolg van een lage zonneschijnduur tijdens de laatste twee decades was de maandelijkse zonneschijnduur te Ukkel lager dan normaal met 136h 10 min zonneschijn (norm.: 191 h ).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NNE, SSW tot SW en NNW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 71% (norm.: 30 %). De gemiddelde windsnelheid was 3,4 m/s (norm.: 3,2 m/s ). Windstoten van 100 km/h (28 m/s) werden niet waargenomen in het anemometrische meetnet tijdens deze maand. Dergelijke snelheden of hoger konden echter plaatselijk bereikt worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen