2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De eerste maand van de meteorologische lente werd te Ukkel gekenmerkt door een zeer uitzonderlijk lage gemiddelde temperatuur en normale waarden van de zonneschijnduur, het neerslagtotaal en de gemiddelde windsnelheid.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1008,6 1015,7 za 1027,1 2012 1004,9 2001
Gemiddelde windsnelheidm/s 4,0 3,8 n 4,5 1994 2,9 2012
Overheersende windrichting NNO ZW
Zonneschijnduurhh:mi 82:43 113:56 n 204:13 2011 48:19 2001
Gemiddelde temperatuur°C 3,0 6,8 zu 9,5 1991 3,0 2013
Gemiddelde maximum temperatuur°C 6,1 10,4 zu 13,3 2012 6,1 2013
Gemiddelde minimum temperatuur°C -0,3 3,1 zu 6,4 1981 -0,5 1987
Relatieve vochtigheid% 70,0 78,5 zu 88,0 2001 70,0 2013
Gemiddelde dampdrukhPa 5,4 7,9 zu 9,6 1981 5,4 2013
Neerslagtotaalmm 64,2 70,0 n 140,5 2008 4,2 1993
Neerslagdagend 17 17,8 n 28 1988 3 1993
Onweersdagen in het landd 4 4,6 n 11 1995 0 2011
Sneeuwdagend 11 3,2 u 13 1995 0 2014

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 5e zorgde een anticycloon in beweging vanaf het westen van Groot-Brittannië naar Polen voor polaire lucht boven onze provincies die progressief veranderde in zachte lucht van tropische oorsprong. Van de 6e tot de 8e waren het maritieme luchtstromingen verbonden aan een depressie, waarvan het hoofdcentrum zich ten westen van Frankrijk bevond, die ons weer bepaalden. Van de 9e tot de 10e stuurde een kern van lage druk boven ons land, die zich later naar Nederland verplaatste, polaire lucht naar ons. Van de 11e tot de 14e werd het weer boven onze streken beïnvloed door maritieme lucht van polaire oorsprong verbonden aan een zone van hoge druk in beweging vanaf IJsland naar het westen van Frankrijk. Van de 15e tot de 20e stuurde een depressie boven Groot - Brittannië ons frisse maritieme lucht. Van de 21e tot de 23e waren de maritieme luchtstromingen die ons weer bepaalden verbonden aan een depressie ten westen van Frankrijk en Groot - Brittannië. Van de 24e tot de 31e stuurde een anticycloon gelegen boven Scandinavië en de Noordzee ons continentale lucht. De gemiddelde luchtdruk te Ukkel bedroeg 1008,6 hPa (normaal: 1015,7 hPa).

De continentale luchtstromingen tijdens de tweede en de derde decade vaan de maand lagen aan de basis van de veel te lage temperaturen in vergelijking met de normale waarden. De afwijking van de maandgemiddelden van de dagelijkse maximumtemperaturen t.o.v. de normale waarden lag tussen –5,0°C en –3,5°C. De afwijking van de maandgemiddelden van de dagelijkse minimumtemperaturen t.o.v. de normale waarden lag tussen –4,0°C en –2,0°C. De absolute maxima waren begrepen tussen 15°C en 20°C en werden meestal waargenomen op de 5e of de 6e. De absolute minima varieerden tussen –18°C tot –6°C en werden meestal voor op de 13e of de 15e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 3,0°C (norm.: 6,8°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 6,1°C en –0,3°C (norm.: 10,4°C en 3,1°C ). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 19,1°C [de 6e] en –10,1°C [de 13e]
(norm.: 17,7°C en -2,3°C ). Er waren 18 vorstdag [min < 0 °C] (norm.: 6,2d.) waarvan 2 winterse dagen. [max.<0°C] (norm.: 0,2 d).

De streekgemiddelden van de maandelijkse neerslaghoeveelheden waren bijna allen lager dan de normale waarden. Ze varieerden van 44% van de normale waarde in de streek van Gileppe en Warche tot 106% in het Doornikse. Deze afwijking was abnormaal in Haspengouw, in de streek van Gileppe en Warche, in de Ardennen en in Belgisch Lotharingen. De hoogste dagtotalen varieerden van 1 mm tot 38 mm en deden zich overwegend voor op de 8e, de 11e, de 19e of de 20e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd in totaal 64,2 mm neerslag in 17 dagen gemeten (norm.: 70,0 mm in 17,8 d.).

De neerslag ging in het land gedurende vier dagen gepaard met onweersverschijnselen: de 10e, 14e, 17e en de 19e (norm.: 4,6 d. ). Hagel werd gesignaleerd op de 17e en de 19e. De neerslag bestond gedurende 20 dagen geheel of gedeeltelijk uit sneeuw: de 1e, van de 11e tot de 17e, van de 19e tot de 25e en van de 28e tot de 31e. Dit gaf aanleiding tot een sneeuwbedekking van de bodem tijdens gans de maand. DE maximale dikte werd bereikt op de 1e te Mont-Rigi met 22 cm.

Niettegenstaande een goede uitklaring van de hemel tijdens de derde decade vertoont het maandtotaal een tekort. Te Ukkel scheen de zon 82 h 43 min (norm.: 114 h).

De wind waaide in Ukkel vooral uit de sectoren NNE tot N, SSE tot S en NNW. Dit was gedurende 74% van de tijd het geval (norm.: 26%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 4,0 m/s (norm.: 3,8 m/s). Windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer werden niet waargenomen in het anemometrische meetnet van ons land tijdens deze maand. Dergelijke snelheden konden nochtans plaatselijk bereikt worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen