2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De tweede maand van de meteorologische winter werd te Ukkel gekenmerkt door een abnormaal lage zonneschijnduur en door normale waarden van de gemiddelde temperatuur, het neerslagtotaal en de gemiddelde windsnelheid.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1014,7 1017,5 n 1030,1 1989 1006,6 1988
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,6 4,1 n 5,4 1988 2,9 2010
Overheersende windrichting ZZW ZZW 0 0
Zonneschijnduurhh:mi 36:21 58:34 a 103:31 2006 33:43 2004
Gemiddelde temperatuur°C 2,1 3,3 n 7,2 2007 -2,8 1987
Gemiddelde maximum temperatuur°C 4,1 5,7 a 9,3 2007 -0,6 1987
Gemiddelde minimum temperatuur°C 0,0 0,7 n 4,9 2007 -6,3 1985
Relatieve vochtigheid% 88 87 n 91 2010 81 1982
Gemiddelde dampdrukhPa 6,5 7 n 9 2007 4,5 1987
Neerslagtotaalmm 53,6 76,1 n 153,8 2004 2,6 1997
Neerslagdagend 19 19 n 27 1994 4 1997
Onweersdagen in het landd 0 3 za 9 2012 0 2011
Sneeuwdagend 13 4 za 14 2010 0 2002

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Het weer tijdens deze eerste decade werd bepaald door maritieme luchtstromingen. Op de eerste waren zij verbonden aan een depressie gelegen ten westen van Noorwegen. Van de 2e tot de 9e was het een anticycloon in ontwikkeling tussen de 2e en de 4e vanaf het westen van Spanje naar het centrum van Frankrijk, gelegen boven Frankrijk van de 4e tot de 7e, daarna van de 8e tot de 9e gelegen boven Zwitserland. Op de 10e was het een depressie boven het Kanaal die ons deze maritieme lucht toestuurde. Van de 11e tot de 14e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen die kouder en kouder werden als gevolg van de verplaatsing van een depressie vanaf IJsland naar het centrum van Frankrijk. Van de 15e tot de 16e was het maritieme lucht van polaire oorsprong, eerst verbonden aan een depressie boven de Noordzee, later aan een depressie boven Nederland die ons weer bepaalde. Van de 17e tot de 20e lagen wij onder de invloed van een zone van hoge druk gelegen boven Scandinavië en een depressie ten zuiden van deze anticycloon die continentale lucht met sneeuwzones naar onze streken stuurde. Van de 21e tot de 24e lagen wij onder de invloed van frisse maritieme lucht verbonden aan een zone van lage druk in de buurt van ons land. Van de 25e tot de 26e kregen deze luchtstromingen een continentaal karakter als gevolg van de ontwikkeling van een krachtige anticycloon in beweging vanaf Scandinavië naar Rusland. Van de 27e tot de 31e werd ons weer zachter als gevolg van de ontwikkeling van een uitgebreid gebied van lage druk boven de Atlantische oceaan. De gemiddelde luchtdruk bedroeg in Ukkel 1014,7 hPa (norm.: 1017,5 hPa ).

De frequente aanwezigheid van polaire en continentale luchtstromingen tijdens deze maand waren de oorzaak van de iets te lage maandtemperaturen ten aanzien van de normale waarden. In het land lag de afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen over het algemeen tussen –2,0°C en –1,0°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken meestal af van de normale met een waarde gelegen tussen –1,0°C en +2,0°C. De absolute maxima varieerden van 9°C tot 15°C en deden zich meestal voor op de 29e of de 30e. De absolute minima varieerden van –17°C tot –4°C en werden het meest waargenomen op de 16e of de 17e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde maandtemperatuur 2,1°C (norm.: 3,3°C). De gemiddelde uitersten bedroegen respectievelijk 4,1°C en 0,0°C (norm.: 5,7°C en 0,7°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 13,9°C [de 29e] en –9,3°C [de 17e] (norm.: 12,2°C en –6,5°C). Er waren 16 vorstdagen [min. <0°C] (norm.: 11,9 d.) waarvan er 11 winterse dagen waren [max. <0°C] (norm.: 2,9 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren bijna allen lager dan de normalen. Zij varieerden van 61 % van de normale in Belgisch Lotharingen tot 106 % in het Doornikse. Al deze afwijkingen waren normaal. De hoogste dagwaarden varieerden tussen 5 mm en 39 mm en zij werden meestal waargenomen op de 29e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd gedurende 19 dagen in totaal 53,6 mm gemeten. (norm.: 76,1 mm in 19,2 d.).

In het land was de neerslag gedurende geen enkele dag vergezeld van onweersverschijnselen (norm. : 3,2 d.). Windschade en/of wateroverlast werden ons gemeld op de 29e, 30e en de 31e. Hagel werd waargenomen op de 11e en de 19e. Gedurende 19 dagen bestond de neerslag geheel of gedeeltelijk uit sneeuw: de 2e en van de 11e tot de 28e. Dit gaf aanleiding tot een sneeuwbedekking op de 2e en van de 11e tot de 29e. De maximale sneeuwdikte bereikte lokaal 21 cm in Bornival (Nivelles) tussen de 21e en de 23e.

De zonneschijnduur te Ukkel was lager dan de normale. Te Ukkel registreerde men 48 h 57 min zonneschijn (norm.: 59 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NNE, E tot ESE, SSW tot SW en W. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 63 % (norm.: 49 %) De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,6 m/s (norm.: 4,1 m/s). Windstoten van 100 km/u (28/m/s) of meer werden niet gemeten in het anemometrische meetnet in ons land. Deze snelheden konden lokaal bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen