2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De laatste maand van de meteorologische winter werd te Ukkel gekenmerkt door een abnormaal lage gemiddelde temperatuur en door normale waarden van de gemiddelde windsnelheid, van het neerslagtotaal en de zonneschijnduur.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1016,7 1017,4 n 1029,1 2012 1003,5 2010
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,7 3,8 n 6,3 1990 2,6 1993
Overheersende windrichting NNO ZZW 0 0
Zonneschijnduurhh:mi 59:20 76:36 n 148:57 2003 28:53 2010
Gemiddelde temperatuur°C 1,4 3,7 a 7,9 1990 -3,2 1986
Gemiddelde maximum temperatuur°C 3,7 6,6 a 11,6 1990 -0,4 1986
Gemiddelde minimum temperatuur°C -0,9 0,7 n 4,7 1990 -6,4 1986
Relatieve vochtigheid% 83 83 n 91 1993 69 1985
Gemiddelde dampdrukhPa 5,7 6,7 a 8,5 2007 3,6 1986
Neerslagtotaalmm 55,3 63,1 n 167,8 2002 9,3 1986
Neerslagdagend 15 16 n 24 2010 6 1985
Onweersdagen in het landd 2 4 n 10 1988 0 2011
Sneeuwdagend 11 5 a 13 2005 0 2008

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 9e lag ons land onder de invloed van maritieme lucht die regelmatig een polair karakter had: op de 1e en van de 3e tot de 5e waren het depressies in de buurt van de Britse eilanden; de 2e en daarna van de 6e tot de 9e kregen zij een polair karakter als gevolg van de passage boven Scandinavië van lage druk gebieden. Op de 10e stuurde een anticycloon in ontwikkeling boven oostelijk Europa ons koude en minder gestoorde lucht. Van de 11e tot de 16e lag ons land onder de invloed van maritieme luchtstromingen verbonden aan depressies gelegen in de buurt van Groot - Brittannië. Van de 17e tot de 20e werd ons weer bepaald door de aanvoer van continentale lucht verbonden aan anticyclonen boven oostelijk Europa en daarna op de 20e aan een anticycloon boven Scandinavië. Van de 21e tot de 24e lagen wij onder de invloed van continentale luchtstromingen verbonden aan een anticycloon gelegen boven Scandinavië. Van de 25e tot de 26e stuurde een depressie, gelegen boven Polen en zich verplaatsend naar het zuidoosten van Europa, ons frisse, gestoorde lucht. Van de 27e tot de 28e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan een zone van hoge druk boven de Britse Eilanden.Te Ukkel bedroeg de gemiddelde luchtdruk 1016,7 hPa (norm.: 1017,4hPa).

De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen –4,0°C en –2,0°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde gelegen tussen –2,0°C en –0,5°C. De absolute maxima lagen tussen 5°C en 11°C en deden zich meestal voor op de 4e. De absolute minima varieerden van –4°C tot –13°C en werden meestal waargenomen op 14e of de 23e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 1,4°C (norm.: 3,7 °C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 3,7°C en –0,9°C (norm.: 6,6°C en 0,7°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 9,1°C [de 4e] en 4,9°C [de 23e] (norm.: 13,3°C/ en –5,4 °C). Er waren 16 vriesdagen [min. < 0 °C] (norm.: 11,1d.) waarvan 3 winterse dagen [max. < 0 °C] (norm.: 1,9d).

De streekgemiddelden van de neerslag waren allen lager dan de normalen. Zij varieerden van 61 % van de normale in Belgisch Lotharingen tot 82 % van de normale tussen Samber en Maas en in de streek Gileppe en Warche. Al deze waarden waren nochtans normaal. De hoogste dagwaarden varieerden van 1 tot 20 mm en werden waargenomen tussen op de 1e en tussen de 4e en de 7e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd op 15 dagen in totaal 55,3 mm gemeten (norm.: 63,1 mm op 16,3d.).

In het land was de neerslag gedurende 2 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 4,2 d.): de 5e en de 7e. Windschade werd ons gesignaleerd op de 5e. Op deze datum werden 2 windhozen waargenomen in West – Vlaanderen en Oost – Vlaanderen, in Meulebeke en in Oosterzele. Hagel werd waargenomen op de 2e, 5e,7e, 8e en de 10e. De neerslag bestond geheel of gedeeltelijk uit sneeuw gedurende 24 dagen: van de 1e tot de 3e, van de 5e tot de 15e en van de 19e tot de 28e. Dit gaf aanleiding tot een sneeuwbedekking van de 1e tot de 28e. De maximale dikte van de sneeuwlaag werd bereikt in Mont-Rigi (Waimes) op de 8e met een dikte van de sneeuwlaag van 31 cm.

De zonneschijnduur was lichtjes lager dan normaal. Te Ukkel werd 59 h 20 min zonneschijn gemeten (norm.: 77h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NNE, SSW en NNW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 69 % (norm.: 21 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,7 m/s (norm.: 3,8 m/s). Windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer werden in het anemometrische meetnet niet gemeten in ons land. Deze snelheid kon nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen