2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De tweede maand van de meteorologische herfst werd te Ukkel gekenmerkt door een abnormaal hoge waarde van de gemiddelde temperatuur en normale waarden van het neerslagtotaal, de zonneschijnduur en de gemiddelde windsnelheid.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1013,6 1015,2 n 1023,9 1985 1008,7 1992
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,9 3,4 n 4,1 2000 2,4 2007
Overheersende windrichting ZZW ZZW 0 0
Zonneschijnduurhh:mi 109:50 112:38 n 161:45 2011 42:48 1998
Gemiddelde temperatuur°C 12,8 11,1 a 14,4 2001 7,8 1992
Gemiddelde maximum temperatuur°C 16,3 14,7 n 18,1 2005 11,4 1992
Gemiddelde minimum temperatuur°C 9,5 7,8 a 11,2 2001 4 2003
Relatieve vochtigheid% 82 85 za 89 1998 80 2011
Gemiddelde dampdrukhPa 12,2 11,4 n 14,1 2001 9,1 1992
Neerslagtotaalmm 77,5 74,5 n 134,4 1982 6 1995
Neerslagdagend 19 17 n 29 1981 10 1995
Onweersdagen in het landd 10 6 za 10 1981 2 1989
Sneeuwdagend 0 0 n 1 2008 0 2011

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 2e stuurde een depressie gelegen boven de Atlantische oceaan ten westen van Frankrijk ons maritieme luchtstromingen. Van de 3e tot de 5e lagen wij onder de invloed van maritieme lucht van tropische herkomst die circuleerde tussen een depressie gelegen ten westen van ons land en een anticycloon ten oosten ervan. Van de 6e tot de 9e werd deze maritieme lucht naar onze provincies gestuurd door een anticycloon in de buurt van Spanje of Frankrijk. Op de 10e kreeg deze maritieme lucht een polair karakter als gevolg van de ontwikkeling van een depressie boven Denemarken. Van de 11e tot de 12e lagen wij onder de invloed van continentale luchtstromingen met een polair karakter verbonden aan een anticycloon in beweging vanaf Groot - Brittannië naar Scandinavië. Van de 13e tot de 15e stuurde een depressie in de buurt van ons land ons maritieme lucht, vervolgens, van de 16e tot de 20e lag een uitgebreide depressie boven de Atlantische oceaan aan de oorsprong hiervan. Van de 21e tot de 31e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan zones van lage druk in ontwikkeling vanaf het westen van Ierland naar de Noordzee. De gemiddelde luchtdruk te Ukkel bedroeg 1013,7 hPa (norm.: 1015,2 hPa).

In het land lag de afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de dagelijkse maximumtemperaturen tussen 0,0°C en +2,0°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde gelegen tussen +1,0°C en +2,5°C. De absolute maxima varieerden tussen 19°C en 25°C en deden zich meestal voor op de 3e of de 22e. De absolute minima lagen tussen −3°C en 5°C en werden meestal gemeten op de 12e, de 13e of de 31e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 12,8°C (norm.: 11,1°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 16,3°C en 9,5°C (norm.: 14,7°C et 7,8°C). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 22,7°C [de 22e] en 4,0°C [de 12e] (norm.: 21,6°C et 2,2°C). Er was geen enkele vorstdag [min < 0°C] (norm.: 0,5 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normale waarden. Zij varieerden van 84% van de normale in de streek van Gileppe en Warche tot 155% aan de Kust. De afwijkingen waren abnormaal aan de Kust, in de Polders, in Vlaanderen, in het Doornikse en in Belgisch Lotharingen; zij waren normaal in de andere streken. De hoogste dagwaarden in het land varieerden tussen 2 mm en 75 mm en deden zich voor op diverse data. Enkele dagwaarden hoger dan 40 mm werden waargenomen op de 10e, de 12e, de 13e of de 17e; de meest opmerkelijkste waarde was deze van Moere (Gistel) met 64,4 mm op de 10e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal hoog; met de pluviometer werd in totaal 77,5 mm gemeten in 19 dagen (norm.: 74,5 mm in 17 d.).

In het land was de neerslag gedurende 10 dagen vergezeld met onweersverschijnselen (norm.: 6 d.) : de 3e, de 4e, de 10e, de 14e, de 15e, de 20e, de 22e, de 27e, de 28e en de 29e. Schade als gevolg van de overvloedige neerslag, bliksemschade of windschade werd ons gesignaleerd op de 3e, de 10e, de 13e, de 20e, 22e, 27e en de 28e. Er werd een windhoos waargenomen op de 20e te Gits (Hooglede).

De totale maandelijkse zonneschijnduur was zeer dicht bij de normale. In Ukkel scheen de zon 109 h. 50 min. (norm.: 113 u.)

De wind waaide in Ukkel vooral uit de sectoren SSE tot SW en WNW. Hun frequentie uit die sectoren bedroeg 85% (norm.: 52%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,9 m/s (norm.: 3,4 m/s). Windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer werden niet waargenomen in het anemometrisch net. Deze snelheden hadden eventueel plaatselijk bereikt of overtroffen kunnen worden tijdens de onweders en hoogstwaarschijnlijk op de 20e tijdens de windhoos te Gits (Hooglede).

Cookies opgeslagen