2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De tweede maand van de meteorologische lente werd in Ukkel gekenmerkt door een uitzonderlijk hoge gemiddelde windsnelheid, door een abnormale waarde van de gemiddelde temperatuur en van het neerslagtotaal en een normale waarde van de zonneschijnduur.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1005,5 1014,4 u 1021,5 1997 1003,9 1998
Gemiddelde windsnelheidm/s 4,0 3,4 u 4,1 1985 2,8 2007
Overheersende windrichting ZZW WZW 0 0
Zonneschijnduurhh:mi 113:11 158:58 n 301:02 2007 82:33 2001
Gemiddelde temperatuur°C 8,4 9,8 za 14,3 2007 6,6 1986
Gemiddelde maximum temperatuur°C 12,6 14,2 za 20,5 2007 10,4 1986
Gemiddelde minimum temperatuur°C 4,4 5,3 n 8,5 2011 3 1986
Relatieve vochtigheid% 75 73 n 82 2001 59 1996
Gemiddelde dampdrukhPa 8,0 8,7 n 10 1993 7,2 1991
Neerslagtotaalmm 104,1 51,3 za 134,3 2001 0 2007
Neerslagdagend 21 15 n 27 1983 0 2007
Onweersdagen in het landd 14 9 za 18 1983 2 1982
Sneeuwdagend 0 1 n 4 2003 0 2011

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 2e lag ons land onder de invloed van maritieme luchtstromingen verbonden aan een anticycloon in ontwikkeling vanaf Frankrijk naar oostelijk Europa. Van de 3e tot de 5e werd ons weer bepaald door de aanvoer van maritieme lucht verbonden aan een uitgebreide depressie boven de Atlantische oceaan. Van de 6e tot de 7e bracht een anticycloon die zich uitstrekte van Frankrijk tot Polen ons drogere continentale lucht. Van de 8e tot de 10e zorgde de verplaatsing van deze anticycloon naar de Britse eilanden en later naar de Noordzee ervoor dat de aangevoerde polaire lucht meer continentaal werd. Van de 11e tot de 16e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen die progressief polair werden als gevolg van de verplaatsing van een depressie vanaf Engeland naar het zuiden van Scandinavië en vanaf de 14e te wijten aan de ontwikkeling van een anticycloon ten noordoosten van ons land. Op de 17e zorgde een wig van hoge druk van de anticycloon der Azoren voor de aanvoer van zachtere lucht. Van de 18e tot de 20e werd de aanvoer van maritieme lucht veroorzaakt door een depressie boven de Britse eilanden. Van de 21e tot de 26e werd het weer in ons land bepaald door de aanvoer van continentale lucht verbonden aan een depressie in de buurt van de Britse eilanden. Op de 27e verplaatste deze depressie zich naar de Baltische zee. Op de 28e en de 29e kwamen deze luchtstromingen vanover de Noordzee, zich bewegend tussen een depressie boven Frankrijk en een anticycloon boven Groot - Brittannië. Op de 30e was het opnieuw een depressie boven de Britse eilanden die ons maritieme lucht toestuurde. De gemiddelde luchtdruk in Ukkel bedroeg 1005,5 hPa (normaal: 1014,4 hPa).

De overwegend maritieme luchtstromingen tijdens deze maand lagen aan de basis van de temperaturen die relatief dicht bij de normale waarden lagen in ons land. De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen –2,0°C en –0,5°C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen varieerde tussen –1,0°C en +0,5°C. De absolute maxima lagen tussen 16°C en 24°C en werden meestal waargenomen tussen de 28e of de 30e. De absolute minima varieerden tussen 6°C en +1°C en werden meestal gemeten op de 1e of de 17e. In Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 8,4°C (normaal : 9,8°C). De gemiddelde uitersten bedroegen 12,6°C en 4,4°C (normaal : 14,2°C en 5,3°C). De absolute uitersten bedroegen 21,0°C [de 30e] en –0,1°C [de 1e] (normaal : 22,3°C en –0,2°C).

De streekgemiddelden van de neerslag waren allen hoger dan de normale waarden. Zij varieerden van 107% van de normale in het land van Herve tot 187% in Vlaanderen. Deze tevelen waren abnormaal in het Doornikse, in de Kempen, tussen Samber en Maas en in de Ardennen, zeer abnormaal aan de Kust, in de Polders, in Vlaanderen, in Brabant en in Belgisch Lotharingen, elders waren zij normaal. De grootste dagelijkse neerslaghoeveelheden in ons land varieerden van 1 mm tot meer dan 50 mm en deden zich op diverse data voor. Men heeft meer dan 40 mm gemeten te Witry: 54,3 mm op de 25e. In Ukkel was de neerslagfrequentie normaal; met de pluviometer werd gedurende 21 dagen in totaal 104,1 mm gemeten (normaal : 51,3 mm in 15 dagen ).

De neerslag ging gedurende 14 dagen gepaard met onweersverschijnselen (normaal : 9 dagen ) : de 3e, 4e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e, 21e, 22e, 24e, 26e, 29e en de 30e. Windschade, hagelschade, wateroverlast of blikseminslagen werden ons gemeld op de 4e, 11e, 12e, 18e, 19e, 20e, 21e, 22e en de 26e.

Als gevolg van een lage zonneschijnduur tijdens de derde decade was de zonneschijnduur lager dan normaal. In Ukkel registreerden we voor deze maand 113 h 11 minuten zonneschijn (normaal : 159 uur ). .

De wind kwam voornamelijk uit de sectoren ENE, S tot WSW en NNW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 64 % (normaal : 43 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg te Ukkel 4,0 m/s (normaal : 3,4 m/s ). In het land werden er deze maand geen windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer waargenomen in het meetnet. Deze snelheden konden evenwel op sommige plaatsen tijdens de onweders bereikt of overtroffen worden.

Cookies opgeslagen