2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De eerste maand van de meteorologische herfst werd te Ukkel gekenmerkt door normale waarden van de gemiddelde temperatuur, de gemiddelde windsnelheid, het neerslagtotaal en de zonneschijnduur.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1015,8 1016,4 n 1021,9 1997 1010,1 1984
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,0 3 n 4,1 1983 2,3 1989
Overheersende windrichting ZW ZZW 0 0
Zonneschijnduurhh:mi 175:22 143:05 n 220:01 2003 65:23 2001
Gemiddelde temperatuur°C 14,5 14,9 n 18,4 2006 11,7 1986
Gemiddelde maximum temperatuur°C 19,5 19 n 23,4 2006 16,2 1986
Gemiddelde minimum temperatuur°C 9,9 10,9 n 14 1999 7,3 1986
Relatieve vochtigheid% 75 81 za 90 2001 74 1991
Gemiddelde dampdrukhPa 11,7 13,5 za 16 1999 11,1 1986
Neerslagtotaalmm 51,6 68,9 n 199,4 2001 9,2 2006
Neerslagdagend 12 16 n 26 1984 6 1997
Onweersdagen in het landd 10 8 n 17 1990 2 2003
Sneeuwdagend 0 0 n 0 0

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 2e werd het weer in onze regionen bepaald door een anticycloon in ontwikkeling vanaf het westen van Frankrijk naar Groot - Brittannië; deze strekte zich vervolgens progressief naar het oosten uit tot het einde van deze decade. Van de 1e tot de 8e zorgde deze anticycloon voor de aanvoer van maritieme lucht die op de 9e en de 10e continentaal werd. Op de 11e werd ons weer bepaald door een depressie gelegen in de buurt van IJsland. Van de 12e tot de 16e bracht een anticycloon die zich verplaatste vanover de Atlantische oceaan naar Duitsland ons drogere lucht. Van de 17e tot de 19e stuurde een depressie boven Noorwegen ons zachtere lucht. Vanaf de 20e was ons weer verbonden aan de passage van maritieme luchtstromingen. Op de 20e en de 21e werden deze stromingen bepaald door een anticycloon, eerst boven Frankrijk, nadien boven Duitsland. Op de 22e werd deze anticycloon vervangen door een depressie met centrum boven de Baltische staten die deze maritieme lucht frisser maakte. Op de 23e kregen zij een polair karakter als gevolg van de positionering van een anticycloon ten zuiden van Scandinavië. Van de 24e tot de 29e werden zij bepaald door zones van lage druk in de buurt van Groot - Brittannië of ten zuiden van IJsland. Op de 30e was de maritieme lucht verbonden aan een wig van hoge druk afkomstig van de anticycloon der Azoren. De gemiddelde maandelijkse luchtdruk bedroeg te Ukkel 1015,8 hPa (norm.: 1016,4 hPa).

In het land weken de maandgemiddelden van de maximumtemperatuur af van de normale met een waarde gelegen tussen –0,5°C en +1,0°C. De afwijking van de normale gemiddelde maandelijkse minimumtemperatuur bereikten waarden tussen –2,5°C en 0,0°C. De absolute maxima varieerden in het land tussen 24°C en 30°C en deden zich meestal voor op de 9e. De absolute minima varieerden tussen –1°C en 9°C en werden meestal waargenomen op de 30e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 14,5°C (norm.: 14,9°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 19,5°C en 9,9°C (norm.: 19,0°C en 10,9°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 29,1°C [de 9e] en 6,0°C [de 30e] (norm.: 25,4°C en 6,4°C). Er waren twee zomerse dag [max. >=25 °C] (norm.: 2,0 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren bijna allen lager dan de normalen. Zij varieerden van 43 % van de normale in de streek van Gileppe en Warche tot 118 % in Belgisch Lotharingen. Al deze afwijkingen waren normaal, behalve het tekort in Gileppe en Warche, dat abnormaal was. De hoogste dagwaarden varieerden in ons land van enkele millimeters tot iets meer dan 49 mm en werden op diverse data waargenomen. Twee waarden van meer dan 40 mm werden waargenomen op de 25e en de 27e. Het opmerkelijkst was de waarde van Mussy – la – Ville met 49,2 mm op de 25e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal laag. Met de pluviometer werd op 12 dagen in totaal 51,6 mm gemeten (norm.: 68,9 mm in 15,7 d.).

In het land waren er 10 onweersdagen (norm.: 7,8 d.): de 4e, van de 10e tot de 13e, de 19e, van de 23e tot de 25e en op de 27e. Windschade, waterschade of bliksemschade werd ons meegedeeld op de 24e. Op de 25e viel er hagel.

Dank zij een hoge zonneschijnduur tijdens de eerste decade was het totaal van de zonneschijnduur lichtjes hoger dan de nomale. Te Ukkel registreerde men 175 h 22 min zonneschijn. (norm.: 143 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren S tot NW. Hun frequentie uit die richtingen bedroeg 76 % (norm.: 58 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,0 m/s (norm.: 3,0 m/s). Tijdens deze maand werden in het anemometrische meetnet geen windstoten van 100 km/h (28 m/s) of meer gemeten. Deze snelheden konden nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen