2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De laatste maand van de meteorologische herfst werd te Ukkel gekenmerkt door een abnormaal laag neerslagtotaal en door normale waarden van de zonneschijnduur, de gemiddelde temperatuur en van de gemiddelde windsnelheid.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1011,6 1015,1 n 1023,4 1981 1003,4 2000
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,8 3,6 n 5,5 2009 2,7 2001
Overheersende windrichting ZZW ZZW 0 0
Zonneschijnduurhh:mi 49:58 66:17 n 135:33 1989 23:46 2010
Gemiddelde temperatuur°C 7,1 6,8 n 10,4 1994 2,8 1993
Gemiddelde maximum temperatuur°C 9,6 9,5 n 12,8 1994 5,4 1985
Gemiddelde minimum temperatuur°C 4,7 4,1 n 8,1 1994 -0,1 1985
Relatieve vochtigheid% 90 88 n 92 2005 82 1989
Gemiddelde dampdrukhPa 8,7 9 n 11,5 1994 6,8 1985
Neerslagtotaalmm 44,7 76,4 a 174,6 1991 8,5 2011
Neerslagdagend 18 19 n 26 2008 10 1989
Onweersdagen in het landd 5 4 n 10 2005 1 1994
Sneeuwdagend 0 1 n 11 1985 0 2011

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 5e werd het weer boven onze streken bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan een depressie in ontwikkeling vanaf IJsland naar het zuiden van Groot - Brittannië. Van de 6e tot de 7e werd ons weer aangenamer gemaakt door een uitloper van het hoge drukgebied der Azoren. Van de 8e tot de 10e kregen wij te maken met de terugkeer van gestoorde maritieme lucht boven onze streken. Deze luchtstromingen waren op de 8e verbonden aan een depressie ten zuiden van Scandinavië, en daarna op de 9e en de 10e aan een depressie gelegen tussen IJsland en Schotland. Van de 11e tot de 17e werd het weer in ons land bepaald door droge luchtstromingen verbonden aan een anticycloon in ontwikkeling vanaf de Atlantische oceaan naar oostelijk Europa. Van de 18e tot de 20e werd het weer boven onze streken bepaald door een depressie die zich verplaatste vanaf IJsland naar Groot - Brittannië. Van de 21e tot de 24e bleef ons weer onder de invloed van zachte maritieme luchtstromingen, verbonden aan een uitgebreide zone van lage druk gelegen in de buurt van IJsland. Van de 25e tot 27e werd deze lucht frisser als gevolg van de ontwikkeling van een depressie met centrum boven Groot - Brittannië. Vanaf de 28e tot de 30e werden deze luchtstromingen polair als gevolg van de ontwikkeling van een depressie zich uitstrekkend vanaf het zuiden van Scandinavië tot het zuiden van Frankrijk. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1011,6 hPa (norm.: 1015,1 hPa).

In het land lag de afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de dagelijkse maximumtemperaturen tussen −0,5°C en 1,0°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde gelegen tussen −0,5°C en +2,0°C. De absolute maxima varieerden tussen 6°C tot 15°C en deden zich meestal voor op de 24e. De absolute minima lagen tussen –3°C en +3°C en werden meestal tussen de 15e en de 30e gemeten. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 7,1°C (norm.: 6,8°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 9,6°C en 4,7°C (norm.: 9,5°C en 4,1°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 13,9°C [de 25e] en –1,2°C [de 30e] (norm.: 16,2°C en –1,7°C). Er waren twee vorstdagen [min<0°C] (norm.: 4,7d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren allen lager dan de normale waarden. Zij varieerden van 48 % van de normale waarde in de Kempen tot 99 % aan de Kust. De afwijkingen waren abnormaal in de Kempen, in Brabant en normaal in de andere streken van ons land. De hoogste dagwaarden varieerden van enkele mm tot meer dan 20 mm; zij deden zich voor op de 1e, de 2e of de 23e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd in totaal 44,7 mm gemeten op 18 dagen (norm.: 76,4 mm in 19 d.).

In het land was de neerslag gedurende 5 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 3 d.): de 1e, 2e, 4e, 5e en de 6e. Windschade werd ons gemeld op de 25e. De neerslag bestond geheel of gedeeltelijk uit sneeuw gedurende 2 dagen: de 1e en de 29e.

Het totaal van de zonneschijnduur was lager dan normaal. De totale zonneschijnduur bedroeg te Ukkel 49u 58 min (norm.: 66 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren S tot WSW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 71% (norm.: 53%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,8 m/s (norm.: 3,6 m/s). Windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer werden niet gemeten in het anemometrische meetnet van ons land gedurende deze maand. Deze snelheden konden ook plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens onweders.

Cookies opgeslagen