2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De tweede maand van de meteorologische herfst werd te Ukkel gekenmerkt door een zeer abnormaal hoge waarde van het neerslagtotaal en normale waarden voor de gemiddelde temperatuur, de zonneschijnduur en de gemiddelde windsnelheid.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1011,3 1015,2 a 1023,9 1985 1008,7 1992
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,4 3,4 n 4,1 2000 2,4 2007
Overheersende windrichting ZZW ZZW 0 0
Zonneschijnduurhh:mi 119:58 112:38 n 161:45 2011 42:48 1998
Gemiddelde temperatuur°C 11,1 11,1 n 14,4 2001 7,8 1992
Gemiddelde maximum temperatuur°C 14,9 14,7 n 18,1 2005 11,4 1992
Gemiddelde minimum temperatuur°C 7,5 7,8 n 11,2 2001 4 2003
Relatieve vochtigheid% 86 85 n 89 1998 80 2011
Gemiddelde dampdrukhPa 11,0 11,4 n 14,1 2001 9,1 1992
Neerslagtotaalmm 119,4 74,5 za 134,4 1982 6 1995
Neerslagdagend 21 17 a 29 1981 10 1995
Onweersdagen in het landd 15 6 zu 10 1981 2 1989
Sneeuwdagend 0 0 n 1 2008 0 2011

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 6e werd ons weer bepaald door zeer gestoorde maritieme lucht verbonden aan een uitgebreide zone van lagedruk ten noorden van ons land. Van de 7e tot de 8e werd de maritieme lucht droger en was ze verbonden aan een zone van hoge druk die zich verplaatste vanaf Ierland naar het noorden van Duitsland. Op de 9e stuurde een uitgebreide depressie boven Scandinavië ons vochtige maritieme lucht. Op de 10e zorgde een anticycloon boven de Britse eilanden voor de aanvoer van drogere luchtstromingen. Van de 11e tot de 16e werd ons weer beïnvloed door maritieme luchtstromingen verbonden aan depressies in ontwikkeling vanaf Groot - Brittannië naar oostelijk Europa. Van de 17e tot de 20e kregen deze luchtstromingen een tropisch karakter, zich bewegend tussen een depressie boven de Britse eilanden en een anticycloon boven Duitsland die zich beiden ver naar het zuiden uitstrekte. Van de 21e tot de 26e werd ons weer bepaald door luchtstromingen van tropische oorsprong verbonden aan zones van hoge druk gelegen ten noorden van onze streken. Van de 27e tot de 28e werd ons weer bepaald door maritieme lucht van polaire oorsprong die zich bewoog langs de oostflank van een anticycloon boven de Atlantische oceaan. Van de 29e tot de 31e werd de aangevoerde maritieme lucht zachter als gevolg van de ontwikkeling van een depressie vanaf Ierland naar de Noordzee. De gemiddelde luchtdruk te Ukkel bedroeg 1011,2 hPa (norm.: 1015,2 hPa).

In het land lag de afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de dagelijkse maximumtemperaturen tussen −1,0°C en +1,5°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde gelegen tussen −1,5°C en +0,5°C. De absolute maxima varieerden tussen 20°C en 26°C en deden zich meestal voor op de 19e, de 21e of de 22e. De absolute minima lagen tussen −7°C en 5°C en werden meestal gemeten tussen de 27e en de 29e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 11,1°C (norm.: 11,1°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 14,9°C en 7,5°C (norm.: 14,7°C et 7,8°C). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 24,5°C [de 22e] en −2,1°C [de 28e] (norm.: 21,6°C et 2,2°C). Er waren twee vorstdagen  [min < 0°C] (norm.: 0,5 d. / 0,5 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren allen hoger dan de gemiddelde waarden. Zij varieerden van 113% van de normale in Belgisch Lotharingen tot 203% aan de Kust. De afwijkingen waren normaal in de Polders, in de Kempen, tussen Samber en Maas, in de Ardennen, en Belgisch Lotharingen, abnormaal in Vlaanderen, het Doornikse, in Brabant, in Haspengouw, in de Condroz en de streek Gileppe en Warche; zeer abnormaal in het land van Herve en uitzonderlijk aan de Kust. De hoogste dagwaarden in het land varieerden tussen 5 mm en 65 mm en deden zich het meest voor tussen de 3e en de 6e. Enkele dagwaarden hoger dan 40 mm werden waargenomen op de 3e en de 13e; de hoogste waarde was deze van Vezon met 64,7 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie abnormaal hoog; met de pluviometer werd in totaal 119,4 mm gemeten in 21 dagen (norm.: 74,5 mm in 17 d.).

In het land was de neerslag gedurende 15 dagen vergezeld met onweersverschijnselen (norm.: 6 d.) : van de 3e tot de 5e, van de 11e tot de 15e, de 18e, 19e, 21e en van de 26e tot de 29e. Schade als gevolg van de overvloedige neerslag werd ons gesignaleerd op de 3e en de 4e. Hagel werd gesignaleerd op de 27e. De neerslag bestond geheel of gedeeltelijk uit sneeuw gedurende 3 dagen (de 26e, 27e en de 29e) maar dit gaf geen aanleiding tot sneeuwbedekking.

De totale maandelijkse zonneschijnduur was dicht bij de normale. In Ukkel scheen de zon 119 u. 57 min. (norm.: 113 u.)

De wind waaide in Ukkel vooral uit de sectoren ENE tot SE, S en SW. Hun frequentie uit die sectoren bedroeg 54% (norm.: 43%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,6 m/s (norm.: 3,4 m/s). Windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer werden niet waargenomen in het anemometrisch net. Deze snelheden hadden eventueel plaatselijk bereikt of overtroffen kunnen worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen