2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De eerste maand van de meteorologische zomer werd te Ukkel gekenmerkt door een zeer uitzonderlijk hoog neerslagtotaal, een abnormaal hoge gemiddelde windsnelheid en normale waarden van de temperatuur en de zonneschijnduur.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1013,2 1016,6 za 1021,3 2006 1010,1 1997
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,3 3 a 3,4 1981 2,3 1989
Overheersende windrichting ZW ZW 0 0
Zonneschijnduurhh:mi 147:22 188:05 n 258:37 2010 95:29 1987
Gemiddelde temperatuur°C 15,4 16,2 n 19,3 2003 13,2 1991
Gemiddelde maximum temperatuur°C 19,5 20,6 n 23,8 2003 17,2 1991
Gemiddelde minimum temperatuur°C 11,4 11,9 n 14,4 2003 9,8 1991
Relatieve vochtigheid% 78 74 a 84 1987 65 2005
Gemiddelde dampdrukhPa 13,4 13,5 n 16,1 2003 10,8 1991
Neerslagtotaalmm 133,1 71,8 133,1 2012 19,5 1988
Neerslagdagend 21 15 a 25 1987 7 2006
Onweersdagen in het landd 11 13 n 19 1982 3 2010
Sneeuwdagend 0 0 n 0 0

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Op de eerste werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan een zone van hoge druk gelegen boven Bretagne. Van de 2e tot de 4e was het een depressie in de buurt van het Kanaal die ons maritieme lucht stuurde. Op de 5e werd deze lucht droger als gevolg van de passage van een hoge drukgebied boven Frankrijk. Van de 6e tot de 10e was het een depressie boven de Britse eilanden die ons gestoorde luchtmassa's stuurde. Van de 11e tot de 13e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan depressies in ontwikkeling vanaf de Noordzee naar oostelijk Europa, aan een barometrisch moeras op de 14e, daarna, van de 15e tot de 17e, aan een depressie boven de Britse eilanden die zich verplaatste naar Frankrijk en van de 19e tot de 20e aan een zone van hoge druk die zich verplaatste vanaf het noorden van Duitsland naar de Baltische zee. Van de 21e tot de 30e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan depressies in de buurt van Groot - Brittannië, behalve op de 25e wanneer de depressie zich naar het zuiden van Scandinavië verplaatste. De gemiddelde luchtdruk te Ukkel bedroeg 1013,2 hPa (norm.: 1016,6hPa).

De overwegend maritieme luchtstromingen die ons weer gedurende een groot deel van de maand bepaalden liggen aan de basis van de iets te lage temperaturen overdag. In het land lag de afwijking van de normale de gemiddelde maandelijkse maximumtemperaturen tussen –2,0°C et 0,0°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde tussen –0,0°C et +1,0°C. De absolute maxima lagen tussen 26°C en 32°C en deden zich het meest voor op de 28e. De absolute minima varieerden van 2°C tot 6°C en werden meestal waargenomen op de 5e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 15,4°C (norm.: 16,2°C). De gemiddelde uitersten bedroegen respectievelijk 19,5°C en 11,4°C (norm.: 20,6°C et 11,9°C). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 30,2°C [de 28] en 4,2°C [de 5] (norm.: 29,0°C et 6,5°C). Er was 1 zomerse dag [max => 25°C] (norm.: 5,4 d.), die bovendien ook tropische was [max >= 30°C] (norm.: 0,6 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren allen hoger dan de normale. Zij varieerden van 120% van de normale in het Land van Herve tot 169% in de Polders. De waarden van de streekgemiddelden waren normaal, behalve aan de Kust, in Vlaanderen, in de Kempen, in Brabant, in Haspengouw en in Belgisch Lotharingen waar zij abnormaal waren en in de Polders waar het teveel zeer abnormaal was. De overvloedigste dagelijkse neerslaghoeveelheden varieerden van 10 mm tot meer dan 55 mm en deden zich voor op diverse data. Enkele waarden van meer dan 40 mm werden waargenomen op de 12e, het opmerkelijkst was deze van Eeklo met 58,0 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie abnormaal hoog. Met de pluviometer werd gedurende 21 dagen een totaal van 133,1 mm gemeten (norm.: 71,8 mm in 15 d.). Deze waarde voor een junimaand is de hoogste waargenomen te Ukkel sinds 1981; toch komt zij slechts op de 5e plaats in de reeks natste junimaanden sinds het begin van de waarnemingen te Brussel – Ukkel. Het record dateert uit 1839 met 173,3 mm.

Gedurende 11 dagen waren er onweersverschijnselen (norm.: 12,5 d.) : de 7e, 8e, 11e, 12e, 13e, 15e, 16e, 18e, 21e, 28e en de 29e. Windschade, waterschade, bliksemschade of hagelschade werden ons gesignaleerd op de 7e, 11e, 12e, 18e, 21e en de 28e. Hagel werd waargenomen op de 12e. Een tornado werd ons gemeld op de 7e tussen Tongeren en Zutendaal.

Dank zij een matige uitklaring van de hemel tijdens de eerste twee decades, was de zonneschijnduur voor de ganse maand te laag maar de waarde bleef nochtans normaal. Te Ukkel registreerden wij een maandtotaal gelijk aan 147 h 22 min (norm.: 188 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sector O tot WZW. Hun frequentie uit deze sector bedroeg 73% (norm.: 52%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,3 m/s (norm.: 3,0 m/s). Windstoten van 100 km/h (28 m/s) of meer werd waargenomen in het anemometrische meetnet van ons land op de 21e. Dergelijke windsnelheden konden nochtans lokaal worden bereikt of overtroffen tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen