2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De laatste maand van de meteorologische lente werd te Ukkel gekenmerkt door normale waarden van de zonneschijnduur, het neerslagtotaal, de gemiddelde temperatuur en de gemiddelde windsnelheid.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1015,9 1015,3 n 1021,8 1991 1008,7 1983
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,1 3,2 n 3,7 2006 2,6 1989
Overheersende windrichting NNW WZW 0 0
Zonneschijnduurhh:mi 189:52 191:03 n 327:41 1989 67:04 1984
Gemiddelde temperatuur°C 14,3 13,6 n 16,4 2008 10,4 1991
Gemiddelde maximum temperatuur°C 19,1 18,1 n 21,3 2008 13,8 1984
Gemiddelde minimum temperatuur°C 9,8 9,2 n 11,4 2008 5,9 1991
Relatieve vochtigheid% 70 73 n 83 1984 62 2008
Gemiddelde dampdrukhPa 10,9 11,3 n 13,6 2000 8,7 1991
Neerslagtotaalmm 63,4 66,5 n 133 1984 19 1990
Neerslagdagend 14 16 n 29 1983 4 1989
Onweersdagen in het landd 16 13 n 22 1981 4 1991
Sneeuwdagend 0 0 n 4 1986 0 2011

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 6e werd het weer in onze streken bepaald door polaire maritieme luchtstromingen, verbonden aan een anticycloon, eerst gelegen ten zuiden van IJsland en zich daarna verplaatsend naar Groenland. Van de 7e tot de 10e verloor deze maritieme lucht stilaan haar polair karakter om tropisch te worden als gevolg van de ontwikkeling van een depressie vanaf het westen van Ierland naar de Noordzee en, op de 10e, als gevolg van het ontstaan van een nieuwe depressie ten westen van Ierland. Van de 11e tot de 13e werd het weer in onze streken bepaald door maritieme luchtstromingen, verbonden op de 11e aan een depressie ten zuiden van Noorwegen en vervolgens ten westen van Ierland. Van de 14e tot de 15e kreeg deze aangevoerde lucht een polair karakter als gevolg van de ontwikkeling van een diepe depressie gelegen tussen Ierland en Noorwegen. Van de 16e tot de 17e bleef ons weer bepaald door polaire luchtstromingen verbonden aan een zone van hoge druk in ontwikkeling vanaf IJsland naar het westen van de Britse eilanden. Van de 18e tot de 20e zorgde een depressie, eerst boven het Kanaal en later boven de Noordzee voor de aanvoer van maritieme lucht naar onze provincies. Van de 21e tot de 23e werden de maritieme luchtstromingen bepaald door een depressie gelegen boven Duitsland. Op de 24e installeerde zich een kern van hoge druk boven Groot - Brittannië. Van de 25e tot 27e kregen wij continentale lucht over onze streken, zij was verbonden aan een zone van hoge druk boven Scandinavië. Van de 28e tot de 29e werden de maritieme luchtstromingen opnieuw bepaald door een depressie die zich ontwikkelde boven het Kanaal. Van de 30e tot de 31e waren zij verbonden aan een zone van hoge druk die zich boven Frankrijk installeerde. De gemiddelde luchtdruk te Ukkel bedroeg 1015,9 hPa (norm. : 1015,3hPa).

De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag meestal tussen 0,0°C en +2,0°C; deze afwijking kon nochtans zeer plaatselijk lager dan 0°C zijn geweest. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde tussen 0,0°C en +2,0°C; deze afwijking kon zeer lokaal lager zijn dan 0°C. De absolute maxima lagen tussen 25°C en 30°C en werden vooral waargenomen op de 24e of de 27e. De absolute minima varieerden van –2°C tot 6°C en werden meestal op de 13e of de 17e waargenomen. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 14,3°C (norm. : 13,6°C). De gemiddelde uitersten bedroegen respectievelijk 19,1°C en 9,8°C (norm. : 18,1°C en 9,2°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 28,6°C [de 24e] en 2,7°C [de 13e] (norm. : 26,6°C) en 3,5°C). Er waren vijf zomerse dagen [Max. >= 25°C] (norm. : 2,7 d.) maar geen enkele hittedag. [max ≥ 30°C] (norm.: 0,2 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normalen. Zij varieerden van 55 % in het Doornikse tot 108 % in Belgisch Lotharingen. Al deze streekgemiddelden waren normaal. De hoogste dagwaarden varieerden van enkele mm tot 36 mm en deden zich voor op verschillende data. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal. Met de pluviometer werd gedurende 14 dagen in totaal 63,4 mm gemeten (norm. : 66,5 mm in 16,2 dagen).

In het land werden 16 onweersdagen waargenomen (norm. : 13,3d.): de 1e, 2e, 4e, 5e, 9e, 10e, 11e, 15e, 16e, 19e, 20e, 21e, 22e, 23e, 24e, en de 29e. Bliksemschade, waterschade en/of windschade werden ons gesignaleerd op de 1e, 2e, 15e, 16e, 20e, 22e en de 29e. Hagel werd waargenomen op de 15e, 16e, en de 20e. Op de 15e bestond de neerslag geheel of gedeeltelijk uit sneeuw. Hij veroorzaakte een kortstondige sneeuwbedekking in de Hoge Venen.

Niettegenstaande een magere zonneschijnduur tijdens de eerste twee decades was de maandelijkse zonneschijnduur te Ukkel slechts iets lager dan normaal met 189h 52 min zonneschijn. (norm. : 191 h ).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren E - ESE en SW tot NNW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 59 % (norm. : 50 %). De gemiddelde windsnelheid was 3,2 m/s (norm. : 3,2 m/s ). Windstoten van 100 km/h (28 m/s) werden niet waargenomen in het anemometrische meetnet tijdens deze maand. Op 10 mei werd een windhoos waargenomen in de streek van Zaffelare (Lochristi) en Desteldonk (Gent). Dergelijke snelheden of hoger konden echter plaatselijk bereikt worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen