2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De eerste maand van de meteorologische lente werd te Ukkel gekenmerkt door een zeer uitzonderlijk lage gemiddelde windsnelheid, een zeer abnormaal hoge waarde van de zonneschijnduur en de gemiddelde temperatuur en een normaal neerslagtotaal.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1027,1 1015,7 zu 1024,3 1997 1004,9 2001
Gemiddelde windsnelheidm/s 2,9 3,8 zu 4,5 1994 3,1 1997
Overheersende windrichting WZW ZW 0 0
Zonneschijnduurhh:mi 165:56 113:57 za 204:13 2011 48:19 2001
Gemiddelde temperatuur°C 8,9 6,8 za 9,5 1991 3,1 1987
Gemiddelde maximum temperatuur°C 13,3 10,4 zu 13,1 2003 6,4 1987
Gemiddelde minimum temperatuur°C 4,6 3,1 n 6,4 1981 -0,5 1987
Relatieve vochtigheid% 75 79 a 88 2001 71 1993
Gemiddelde dampdrukhPa 8,0 7,9 n 9,6 1981 6 1987
Neerslagtotaalmm 32,9 70 n 140,5 2008 4,2 1993
Neerslagdagend 8 18 u 28 1988 3 1993
Onweersdagen in het landd 1 5 zu 11 1995 0 1993
Sneeuwdagend 1 3 n 13 1995 0 2003

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 2e lag ons land onder de invloed van continentale luchtstromingen, verbonden aan een anticycloon gelegen boven Nederland. Tijdens de rest van deze decade was het maritieme lucht die ons weer beïnvloedde: van de 3e tot de 5e was zij verbonden aan een depressie in ontwikkeling vanaf Ierland naar Groot-Brittannië; van de 6e tot de 8e was het een krachtige zone van lage druk boven IJsland die ons deze lucht stuurde en van de 9e tot de 10e nam een anticycloon gelegen ten westen van Frankrijk deze taak over. Van de 11e tot de 14e was deze maritieme lucht verbonden aan een zone van hoge druk, gelegen boven de Britse eilanden die zich, tussen de 15e en de 17e, verplaatste naar oostelijk Europa. Van de 18e tot de 19e zorgde een depressie gelegen ten noordwesten van ons land voor de aanvoer van licht gestoorde lucht. Van de 20e tot de 22e waren de maritieme luchtstromingen eerst verbonden aan een anticycloon gelegen boven de Atlantische oceaan ten westen van Frankrijk, die zich nadien naar Engeland en later naar oostelijk Europa verplaatste. Van de 23e tot de 26e kreeg deze aangevoerde lucht een meer continentaal karakter als gevolg van de verplaatsing van de anticycloon naar de Noordzee. Van de 27e tot de 31e werd de aangevoerde lucht opnieuw maritiem en kreeg, vanaf de 29e, een polair karakter als gevolg van de verplaatsing van de anticycloon naar de Britse eilanden en daarna naar het westen van Ierland. De gemiddelde luchtdruk te Ukkel bedroeg 1027,1 hPa (normaal : 1015,7 hPa).

De hoge zonneschijnduur tijdens de tweede helft van de maand lag aan de basis van de iets te hoge temperaturen overdag, in vergelijking met de normale waarden. De afwijking van de maandgemiddelden van de dagelijkse maximumtemperaturen t.o.v. de normale waarden lag tussen +2,0°C en +4,0°C. De afwijking van de maandgemiddelden van de dagelijkse minimumtemperaturen t.o.v. de normale waarden lag tussen 0,0°C en +2,0°C. De absolute maxima waren begrepen tussen 18°C en 23°C en werden meestal waargenomen op de 16e of de 23ste. De absolute minima varieerden tussen –2°C en +2°C en werden op de 7e, 15e of de 20ste geobserveerd. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 8,9°C (norm.: 6,8°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 13,3°C en 4,6°C (norm.: 10,4°C en 3,1°C ). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 20,6°C [de 23e] en +0,3°C [de 7e] (norm.: 17,7°C en -2,3°C ). Er was geen enkele vorstdag [min < 0 °C] (norm.: 6,2d.).

De streekgemiddelden van de maandelijkse neerslaghoeveelheden waren bijna allen lager dan de normale waarden. Ze varieerden van 14% van de normale waarde in de streek van Gileppe en Warche tot 107% in het Doornikse. Deze afwijking was zeer uitzonderlijk in de streek van Gileppe en Warche, uitzonderlijk in de Condroz en het land van Herve, zeer abnormaal in de Kempen, in Brabant, in Haspengouw, in de Ardennen en in Belgisch Lotharingen en abnormaal in de Borinage en tussen Samber en Maas. De hoogste dagtotalen varieerden van enkele mm tot meer dan 50 mm en deden zich overwegend voor op de 4e, 5e of de 7e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie uitzonderlijk laag: met de pluviometer werd in totaal 32,9 mm neerslag in 8 dagen gemeten (norm.: 70,0 mm in 17,8 d.).

De neerslag ging in het land gedurende een enkele dag gepaard met onweersverschijnselen: de 25ste (norm.: 4,6 d. ). Wateroverlast werd ons gemeld op de 5e. Hagel werd gesignaleerd op de 18e. De neerslag bestond gedurende 4 dagen geheel of gedeeltelijk uit sneeuw: de 5e, de 6e, de 7e en de 8ste.

De uitklaring van de hemel was zeer goed gedurende de tweede helft van de maand waardoor de maandelijkse zonneschijnduur veel hoger was dan de normale. Te Ukkel scheen de zon 165 h 57 min (norm.: 114 h). De derde decade was de zonnigste van de laatste decades van maart sinds 1951. Wij registreerden tijdens deze 11 dagen 97,1 h zonneschijn; het vorige record dateerde uit 2011 met 94,3 h zonneschijn.

De wind waaide in Ukkel vooral uit de sectoren NNE tot ESE en WSW tot NNW. Dit was gedurende 72% van de tijd het geval (norm.: 40%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 2,9 m/s (norm.: 3,8 m/s). Windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer werden niet waargenomen in het anemometrische meetnet van ons land tijdens deze maand. Dergelijke snelheden konden nochtans plaatselijk bereikt worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen