2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De tweede maand van de meteorologische zomer werd te Ukkel gekenmerkt door een abnormaal hoge neerslaghoeveelheid, en normale waarden van de gemiddelde temperatuur, de zonneschijnduur en van de gemiddelde windsnelheid.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1014,8 1016,3 n 1019,7 2006 1012,8 2007
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,0 2,9 n 3,7 1988 2,3 1986
Overheersende windrichting WZW ZW 0 0
Zonneschijnduurhh:mi 173:23 200:42 n 314:07 2006 92:08 2000
Gemiddelde temperatuur°C 17,3 18,4 n 23 2006 15,3 2000
Gemiddelde maximum temperatuur°C 21,8 23 n 28,6 2006 18,9 2000
Gemiddelde minimum temperatuur°C 13,4 14 n 17,3 2006 12,1 2000
Relatieve vochtigheid% 79 74 a 86 2000 64 2006
Gemiddelde dampdrukhPa 14,7 15,5 n 18,1 1983 12,7 2011
Neerslagtotaalmm 115,7 73,5 a 139,2 1988 19,8 1989
Neerslagdagend 18 14 n 23 1988 5 1989
Onweersdagen in het landd 20 13 zu 20 1994 5 1998
Sneeuwdagend 0 0 n 0 0

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Op de 1e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen die circuleerden langs de noordflank van de anticycloon der Azoren. Van de 2e tot de 10e bepaalde een diepe depressie in ontwikkeling vanaf het westen van Ierland naar onze streken ons weer: op de 2e en de 3e stuurde ze ons zachte maritieme lucht; van de 4e tot de 7e kregen deze luchtstromingen een tropisch karakter en van de 8e tot de 10e kregen zij opnieuw een frisser, maritiem karakter. Van de 11e tot de 18e werd het weer boven onze streken bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan een depressie in de buurt van de Britse eilanden. Van de 19e tot de 20e lagen onze contreien onder de invloed van frissere maritieme lucht verbonden aan een depressie gelegen boven het zuiden van Scandinavië. Van de 21e tot de 23e werd het weer in onze streken beïnvloed door continentale lucht verbonden aan een zone van hoge druk in ontwikkeling naar het oosten vanaf het zuiden van Ierland. Van de 24e tot de 31e werd ons weer bepaald door licht gestoorde maritieme lucht verbonden aan depressies ten noorden van ons land. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1014,8 hPa (norm.: 1016,3hPa ).

De frequentie van de maritieme luchtstromingen tijdens de eerste twee decades lag aan de oorsprong van de te lage temperaturen. De afwijking van de normale van de gemiddelde maximale temperaturen in het land varieerde van –2,0°C tot 0°C. De afwijking van de normale van de gemiddelde minimale temperaturen lag tussen –1,0°C en +1,0°C. De absolute maxima varieerden van 25°C tot 32°C en werden waargenomen tussen de 25e en de 27e. De absolute minima lagen tussen 2°C en 10°C en werden meestal gemeten op de 22e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 17,3°C (norm.: 18,4°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 21,8°C en 13,4°C (norm.: 23,0°C en 14,0°C ). De absolute uitersten waren respectievelijk 29,1°C [de 26e] en 8,6°C [de 22e] (norm.: 30,7°C en 9,3°C) Er was 7 zomerse dagen [max. >= 25°C] (norm.: 9,7 d.), en geen enkele tropische dag [max. >= 30°C] (norm.: 1,8 d.).

In het land waren de streekgemiddelden van de maandelijkse neerslag allen hoger dan de normalen. Zij varieerden van 144 % van de normale in het Doornikse tot 220 % in Belgisch Lotharingen. Deze afwijkingen waren overal normaal, behalve aan de Kust, tussen Samber en Maas en in de Condroz waar ze abnormaal waren, in de Polders, in Vlaanderen in de streek Gileppe en Warche en in de Ardennen waar zij zeer abnormaal hoog waren en in Haspengouw en Belgisch Lotharingen waar zij uitzonderlijk waren. De hoogste dagwaarden varieerden van 5 mm tot meer dan 75 mm en werden meestal op verschillende datums waargenomen. Waarden van meer dan 40 mm werden waargenomen in enkele meetpunten op de 5e of de 7e. Het opmerkelijkst was de waarde van Ecaussinnes met 76,2 mm op de 5e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal. Met de pluviometer werd gedurende 18 dagen in totaal 115,7 mm gemeten (norm.: 73,5 mm op 14,3 d.).

In het land was de neerslag gedurende 20 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 13,2d.): de 1ste, van de 4e tot de 15e, van de 19e tot de 21e en van de 27e tot de 30e. Hagel werd ons gesignaleerd op de 4e, 11e en de 21e. Bliksemschade, hagelschade of waterschade werden ons gesignaleerd op de 4e, 5e, 7e, 8e, 11e, 14e, 15e, 20e, 27e en de 28e. .

De maandelijkse zonneschijnduur was lager dan de normale waarde. Te Ukkel registreerde men 173 h 23 min zonneschijn. (norm.: 201 h.).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren ESE tot SSE en SSW tot WSW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 66 % (norm.: 47 %). De gemiddelde windsnelheid was 3,0 m/s (norm.: 2,9 m/s). Windstoten van 100 km/h (28 m/s) of meer werden niet waargenomen in het anemometrische meetnet. Deze snelheden konden echter plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders in deze maand.

Cookies opgeslagen