2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De laatste maand van de meteorologische zomer te Ukkel werd gekenmerkt door een zeer abnormaal lage neerslaghoeveelheid, een zeer abnormaal hoge gemiddelde windsnelheid en door normale waarden van de temperaturen en de zonneschijnduur.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1015,8 1015,9 n 1019,9 1981 1012,2 2004
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,2 2,8 za 3,5 1985 2,1 1990
Overheersende windrichting WZW ZW 0 0
Zonneschijnduurhh:mi 218:51 189:32 n 271:31 1995 96:54 2006
Gemiddelde temperatuur°C 19,2 18 n 21,2 1997 15,9 1993
Gemiddelde maximum temperatuur°C 24,3 22,6 n 26,2 1997 20,2 2006
Gemiddelde minimum temperatuur°C 14,3 13,6 n 16,1 1997 11,1 1993
Relatieve vochtigheid% 73 76 n 83 2006 66 2009
Gemiddelde dampdrukhPa 15,2 15,3 n 17,6 1997 13,5 2009
Neerslagtotaalmm 22,5 79,3 za 231,2 1996 10,4 1983
Neerslagdagend 12 15 n 23 2010 5 1991
Onweersdagen in het landd 20 14 za 25 2006 4 1998
Sneeuwdagend 0 0 n 0 0

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 6e stuurde een depressie geblokkeerd boven de Britse eilanden voor de aanvoer van licht gestoorde maritieme lucht boven onze streken. Van de 7e tot de 10e ontwikkelde zich een anticycloon boven Frankrijk die zich uitstrekte naar oostelijk Europa waardoor droge lucht naar onze streken werd gestuurd. Van de 11e tot de 14e werd het weer boven onze streken bepaald door continentale luchtstromingen verbonden aan een zone van hoge druk die zich verplaatste vanaf de Noordzee naar oostelijk Europa. Van de 15e tot de 20e werd ons weer bepaald door tropische lucht van maritieme oorsprong verbonden aan een depressie gelegen ten westen van ons land. Van de 21e tot de 30e werd ons weer beïnvloed door maritieme luchtstromingen bepaald door uitgebreide zones van lage druk waarvan de actieve centra zich situeerden in de buurt van Groot - Brittannië. Op de 31e kregen wij nog altijd maritieme lucht te verwerken maar met een polair karakter verbonden aan een anticycloon gelegen ten westen van Frankrijk. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1015,8 hPa (norm: 1015,9 hPa).

In ons land weken de maandelijkse gemiddelde maximumtemperaturen af van de normale met een waarde gelegen tussen +1,0°C en +2,5°C. De afwijking van de normale van de maandelijkse gemiddelde minimumtemperaturen lag tussen –1,0°C en +2,0°C. De absolute maxima varieerden van 27°C tot 38°C en werden meestal waargenomen op de 18e of de 19e. De absolute minima lagen tussen 4°C en 12°C en werden meestal waargenomen op de 11e, de 23e of de 27e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 19,2°C (norm.: 18,0°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 24,3°C en 14,3°C (norm.: 22,6°C en 13,6°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 35,0°C [de 18e] en 9,8°C [de 27e] (norm.: 30,6°C en 9,1°C ). Er waren 9 zomerse dagen [max. >= 25°C] (norm.: 7,8d.), waarvan er drie tropisch waren [max.>= 30°C] (norm.: 1,5d).

De streekgemiddelden van de neerslag waren in het land allen lager dan de normale waarden. Zij varieerden van 39% van de normale in Brabant en Haspengouw tot 76% in het land van Herve. De tekorten waren abnormaal aan de Kust, in de Kempen, tussen Samber en Maas, in de Condroz en in de Ardennen; zij waren zeer abnormaal in Brabant en Haspengouw. De hoogste dagwaarden lagen tussen 3 mm en meer dan 34 mm en werden op diverse datums waargenomen. De hoogste dagwaarde werd op de 31e gemeten te Mont – Rigi met een dagtotaal van 34,5 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal. Met de pluviometer werd gedurende 12 dagen in totaal 22,5 mm gemeten (norm.: 79,3 mm in 14,5 d.).

In het land werd de neerslag gedurende 20 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 14,3 d.) : van de 1e tot de 6e, van de 12e tot de 15e, van de 19e tot de 21e, van de 23e tot de 26e en van de 29e tot de 31e. Waterschade werden ons meegedeeld op de 1e en de 26e.

Te Ukkel was het totaal aantal uren zonneschijn hoger dan normaal: men registreerde 218h 51 min zonneschijn (norm.: 190h).

Te Ukkel kwam de wind hoofdzakelijk uit de sectoren ESE tot WSW. Hun frequentie uit deze sector bedroeg 71% (norm.: 54%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,2 m/s (norm.: 2,8 m/s). In het anemometrische meetnet werd geen enkele windstoot van 100 km/h (28 m/s) of meer waargenomen. Deze snelheden konden nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen