2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De laatste maand van de meteorologische winter werd te Ukke1 gekenmerkt door een zeer abnormaal lage gemiddelde temperatuur en door normale waarden van de gemiddelde windsnelheid, van het neerslagtotaal en de zonneschijnduur.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1029,1 1017,4 zu 1028,8 1993 1003,5 2010
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,4 3,8 n 6,3 1990 2,6 1993
Overheersende windrichting WZW ZZW 0 0
Zonneschijnduurhh:mi 95:25 76:36 148:57 2003 28:53 2010
Gemiddelde temperatuur°C 0,7 3,7 za 7,9 1990 -3,2 1986
Gemiddelde maximum temperatuur°C 3,6 6,6 za 11,6 1990 -0,4 1986
Gemiddelde minimum temperatuur°C -3,2 0,7 za 4,7 1990 -6,4 1986
Relatieve vochtigheid% 79 83 n 91 1993 69 1985
Gemiddelde dampdrukhPa 5,5 6,7 za 8,5 2007 3,6 1986
Neerslagtotaalmm 30,0 63,1 n 167,8 2002 9,3 1986
Neerslagdagend 16 16 n 24 2010 6 1985
Onweersdagen in het landd 1 4 n 10 1988 0 1998
Sneeuwdagend 7 5 n 13 2005 0 2008

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 12e lag ons land onder de invloed van continentale luchtstromingen verbonden aan een anticycloon gelegen boven oostelijk Europa en zich uitstrekkend tot Siberië. Op de 4e, de 8e en de 9e bevatten deze luchtstromingen zwakke neerslagzones. Van de 13e tot de 16e kreeg deze aangevoerde lucht een polair karakter als gevolg van de ontwikkeling van een anticycloon ten westen van de Britse eilanden en een depressie boven Scandinavië. Van de 17e tot de 18e lag ons land onder de invloed van maritieme lucht die circuleerde langsheen de zuidflank van een depressie in de buurt van IJsland. Op de 19e maakten wij de terugkeer mee van polaire lucht door de terugkeer van de anticycloon ten westen van de Britse eilanden en daarna op de 20e de terugkeer van maritieme lucht verbonden aan een anticycloon met centrum ten westen van Frankrijk. Van de 21e tot de 29e lagen wij onder de invloed van maritieme luchtstromingen verbonden aan een uitgebreide anticycloon gelegen boven oostelijk Europa. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde luchtdruk 1029,1 hPa (norm.: 1017,4hPa).

De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen –4,0°C en –2,0°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde gelegen tussen –4,5°C en –3,0°C. De absolute maxima lagen tussen 9°C en 15°C en deden zich meestal voor op de 23e of de 29e. De absolute minima varieerden van –12°C tot –20°C en werden meestal waargenomen op 4e of de 5e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 0,7°C (norm.: 3,7 °C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 3,6°C en –3,2°C (norm.: 6,6°C en 0,7°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 10,9°C [de 24e] en 13,0°C [de 4de] (norm.: 13,3°C/ en –5,4 °C). Er waren 16 vriesdagen [min. < 0 °C] (norm.: 11,1d.) waarvan 12 winterse dagen [max. < 0 °C] (norm.: 1,9d).

De streekgemiddelden van de neerslag waren allen lager dan de normalen. Zij varieerden van 23 % van de normale in Belgisch Lotharingen tot 52 % van de normale tussen Samber en Maas en in de streek Gileppe en Warche. Al deze waarden waren zeer abnormaal laag behalve deze van de Kempen, van Brabant, van haspengouw, tussen Samber en Maas, in de Condroz en in de streek Gileppe en warche die normaal waren. De hoogste dagwaarden varieerden van 1 tot 21 mm en werden waargenomen tussen de 13e en de 15e of op de 18e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd op 16 dagen in totaal 30,,0 mm gemeten (norm.: 63,1 mm op 16,3d.).

In het land was de neerslag gedurende 1 dag vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 4,2 d.): de 19e. De neerslag bestond geheel of gedeeltelijk uit sneeuw gedurende 18 dagen: van de 3e tot de 10e, van de 12e tot de 20ste, en de 23ste. Dit gaf aanleiding tot een sneeuwbedekking van de 1ste tot de 23ste. De maximale dikte van de sneeuwlaag werd bereikt in Mont-Rigi (Waimes) op de 15e met een dikte van de sneeuwlaag van 15 cm.

De zonneschijnduur was lichtjes hoger dan normaal. Te Ukkel werd 95 h 25 min zonneschijn gemeten (norm.: 77h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren SW tot WSW, NW tot NNW en NE tot NNE. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 73 % (norm.: 43 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,4 m/s (norm.: 3,8 m/s). Windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer werden in het anemometrische meetnet niet gemeten in ons land.. Deze snelheid kon nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen