2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De eerste maand van de meteorologische winter werd te Ukkel gekenmerkt door een zeer uitzonderlijk hoog neerslagtotaal, een zeer abnormaal hoge gemiddelde windsnelheid, en normale waarden van de gemiddelde temperatuur en van de zonneschijnduur.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1010,2 1016,5 a 1027,9 1991 1002,1 1981
Gemiddelde windsnelheidm/s 4,6 3,7 za 4,7 2011 2,7 2004
Overheersende windrichting ZW ZZW 0 0
Zonneschijnduurhh:mi 30:48 45:08 n 77:24 2007 16:17 1993
Gemiddelde temperatuur°C 5,1 3,9 n 6,9 1988 -0,7 2010
Gemiddelde maximum temperatuur°C 7,2 6,1 n 8,7 2011 1,2 2010
Gemiddelde minimum temperatuur°C 2,5 1,6 n 5,5 1988 -3 2010
Relatieve vochtigheid% 91 89 n 93 1994 83 1983
Gemiddelde dampdrukhPa 7,9 7,4 n 9,3 1988 5,2 2010
Neerslagtotaalmm 172,7 81 zu 171,9 1999 27,1 1987
Neerslagdagend 28 19 za 28 1999 10 1992
Onweersdagen in het landd 10 3 zu 11 2011 0 2004
Sneeuwdagend 5 4 n 21 2010 0 2007

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 10e zorgden depressies zich bewegend tussen IJsland en het zuiden van Scandinavië voor afwisselend maritieme of maritieme luchtstromingen van polaire oorsprong boven ons land. Van de 11e tot de 12e werd ons weer beïnvloed door maritieme lucht van polaire oorsprong verbonden aan een anticycloon gelegen boven Groot - Brittannië die zich verplaatste naar Frankrijk. Van de 13e tot de 16e werden deze maritieme luchtstromingen zachter als gevolg van de ontwikkeling van een uitgebreide depressie gelegen boven de Atlantische oceaan of in de buurt van Groot - Brittannië. Van de 19e tot de 20e werd ons weer bepaald door maritieme lucht verbonden aan een depressie gelegen ten zuiden van IJsland. Van de 21e tot de 31e werd ons weer beïnvloed door maritieme lucht verbonden aan uitgebreide depressies in ontwikkeling vanaf Groenland naar de Noordzee. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1010,2 hPa (norm: 1016,5 hPa).

De overwegende invloed van maritieme luchtmassa’s tijdens de tweede helft van de maand lag aan de oorsprong van de iets te hoge temperaturen. In het land weken de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen af van de normalen met een waarde gelegen tussen 0,0°C en +2,0°C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen lag tussen +0,5°C en +1,5°C. De absolute maxima varieerden van 9°C tot 14°C en deden zich meestal voor op de 22e of de 23e. De absolute minima varieerden van –15°C tot –2°C en werden meestal gemeten tussen de 12e en de 14e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 5,1°C (norm.: 3,9°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 7,2°C en 2,5°C (norm.: 6,1°C en 1,6°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 12,8°C [de 23e] en –4,5°C [de 13e] (norm.: 12,7°C en –5,0°C). Er waren 10 vorstdagen [min.< 0 °C] (norm.: 10,7 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren allen hoger dan de normalen. Zij varieerden van 135 % van de normale in Belgisch Lotharingen tot 216 % in Vlaanderen. Dit teveel was uitzonderlijk aan de Kust, in de Polders, in Vlaanderen en in het Doornikse, zeer abnormaal in de Kempen, in Brabant en in Haspengouw, abnormaal in de Borinage, tussen Samber en Maas, in de Condroz, in het Land van Herve, in de streek Gileppe en Warche en in de Ardennen en normaal in Belgisch Lotharingen. De hoogste dagwaarden varieerden van enkele mm tot meer dan 50 mm en deden zich meestal voor op de 22e. Neerslagwaarden hoger dan 40 mm werden gemeten op de 14e of de 22e. De opmerkelijkste waarde was deze van Sourbrodt op de 22e met 51,6 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie zeer abnormaal hoog: met de pluviometer werd gedurende 28 dagen in totaal 172,7 mm gemeten (norm.: 81,0 mm op 19 d.).

In het land was er gedurende 10 dagen onweer (norm.: 2,9 d.) : de 2e, 4e, 5e, 7e, 9e, 10e, 16e, 25e, 27e en de 30e. Deze waarde was zeer uitzonderlijk. Waterschade werd ons gemeld op de 22e, 23e, 24e, 25e en de 27e. Hagel werd plaatselijk waargenomen op de 1e, 2e, 10e, 25e, 27e en de 30e. De neerslag bestond in het land geheel of gedeeltelijk uit sneeuw gedurende 12 dagen (tussen de 1e en de 11e en op de 13e. Deze sneeuwval gaf aanleiding tot een sneeuwbedekking van de bodem van de 1e tot de 22e. De maximale dikte van de sneeuwlaag werd bereikt op de 11e met 36 cm te Elsenborn en Mont - Rigi.

Tijdens de 3e decade was de zonneschijnduur relatief laag te Ukkel en zo bereikte de maandelijkse duur van de zonneschijn te Ukkel slechts 30h 48 min (norm.: 45h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren SSW tot WNW. Hun frequentie bedroeg 75 % van de gevallen in deze sectoren (norm.: 48 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 4,6 m/s (norm.: 3,7 m/s). Tijdens deze maand werden in het anemometrische meetnet geen windstoten van 100 km/h (28 m/s) of meer gemeten. Deze snelheden konden nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens onweders.

Cookies opgeslagen