2011-2015

Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015

De tweede maand van de meteorologische winter werd te Ukkel gekenmerkt door normale waarden van de gemiddelde temperatuur, het neerslagtotaal, de gemiddelde windsnelheid en de zonneschijnduur.

Opmerking: vanaf het maandelijks klimatologische overzicht van januari 2011, zullen de normalen en de recordwaarden (+ of –) in de tabel hierna berekend worden voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.
Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.
Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds 1981 ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1021,2 1017,5 n 1030,1 1989 1006,6 1988
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,9 4,1 n 5,4 1988 2,9 2010
Overheersende windrichting WZW ZZW 0 0
Zonneschijnduurhh:mi 48:57 58:34 n 103:31 2006 33:43 2004
Gemiddelde temperatuur°C 5,1 3,3 n 7,2 2007 -2,8 1987
Gemiddelde maximum temperatuur°C 8,0 5,7 a 9,3 2007 -0,6 1987
Gemiddelde minimum temperatuur°C 2,7 0,7 a 4,9 2007 -6,3 1985
Relatieve vochtigheid% 84 87 a 91 2010 81 1982
Gemiddelde dampdrukhPa 7,3 7 n 9 2007 4,5 1987
Neerslagtotaalmm 86,4 76,1 n 153,8 2004 2,6 1997
Neerslagdagend 23 19 n 27 1994 4 1997
Onweersdagen in het landd 9 3 zu 8 1994 0 2010
Sneeuwdagend 3 4 n 14 2010 0 2002

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 10e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen circulerend rond depressies die evolueerden ten noorden van onze regio's en een anticycloon ten zuiden ervan. Van de 11e tot de 18e werd ons weer bepaald door een zone van hoge druk in ontwikkeling in de buurt van onze streken; van de 11e tot de 12e, strekte deze zich uit vanaf Frankrijk naar Duitsland en stuurde ons maritieme lucht; van de 13e tot de 14e zorgde zijn verplaatsing naar Groot - Brittannië ervoor dat de aangevoerde lucht een polair karakter kreeg; van de 12e tot de 17e werd de aangevoerde lucht continentaal door zijn verplaatsing naar de Noordzee; op de 18e werden de luchtstromingen opnieuw maritiem als gevolg van de verplaatsing van zijn centrum naar Duitsland. Van de 19e tot de 20e zorgde de ontwikkeling van een uitgebreide depressie in de buurt van IJsland voor de aanvoer van vochtigere maritieme lucht. Van de 21e tot de 27e lagen wij onder de invloed van maritieme luchtstromingen verbonden aan een zone van hoge druk gelegen ten noorden van ons land. Van de 28e tot de 31e werd deze aangevoerde lucht continentaal als gevolg van de ontwikkeling van een krachtig hogedrukgebied boven Siberië. De gemiddelde luchtdruk bedroeg in Ukkel 1021,2 hPa (norm.: 1017,5 hPa ).

De overwegend maritieme luchtstromingen tijdens deze maand waren de oorzaak van de iets te hoge maandtemperaturen ten aanzien van de normale waarden. In het land lag de afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen over het algemeen tussen +1,0°C en +2,5°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken meestal af van de normale met een waarde gelegen tussen +1,5°C en +3,0°C. De absolute maxima varieerden van 9°C tot 15°C en deden zich meestal voor op de 1e. De absolute minima varieerden van –8°C tot 0°C en werden het meest waargenomen op de 17e of de 18e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde maandtemperatuur 5,1°C (norm.: 3,3°C). De gemiddelde uitersten bedroegen respectievelijk 8,0°C en 2,7°C (norm.: 5,7°C en 0,7°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 13,6°C [de 1e] en –5,2°C [de 31e] (norm.: 12,2°C en –6,5°C). Er waren 7 vorstdagen [min. <0°C] (norm.: 11,9 d.) waarvan er 2 winterse dagen waren [max. <0°C] (norm.: 2,9 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren bijna allen hoger dan de normalen. Zij varieerden van 89 % van de normale aan de Kust tot 151 % in de streek van Gileppe en Warche. Al deze afwijkingen waren normaal behalve die van de streek van Gileppe en Warche die abnormaal hoog was. De hoogste dagwaarden varieerden tussen 9 mm en 43 mm en zij werden op verschillende data waargenomen. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd gedurende 23 dagen in totaal 86,4 mm gemeten. (norm.: 76,1 mm in 19,2 d.).

In het land was de neerslag gedurende 9 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm. : 3,2 d.). : de 2e, 5e, 6e, 20e en van de 23e tot de 27e. Windschade, wateroverlast en/of bliksemschade werden ons gemeld op de 3e, 5e en de 20e. Hagel werd waargenomen op de 2e, 5e, 20e en de 23e. Gedurende 20 dagen bestond de neerslag geheel of gedeeltelijk uit sneeuw:  van de 3e tot de 7e, de 9e, 12e, 13e en van de 18e tot de 21e, van de 23e tot de 25e en van de 27e tot de 31e. Dit gaf aanleiding tot een sneeuwbedekking van de 6e tot de 7e, van de 13e tot de 18e, van de 20e tot de 21e en van de 23e tot de 31e. De maximale sneeuwdikte bereikte lokaal 9 cm in Mont – Rigi (Waimes) op de 24e, alsook op de 31e in Nadrin (Houffalize).

De zonneschijnduur te Ukkel was lager dan de normale. Te Ukkel registreerde men 48 h 57 min zonneschijn (norm.: 59 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren E en WSW tot NW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 56 % (norm.: 26 %) De gemiddelde windsnelheid bedroeg 4,0 m/s (norm.: 4,1 m/s). Windstoten van 100 km/u (28/m/s) of meer werden gemeten op de 3e en de 5e in het anemometrische meetnet in ons land. Deze snelheden konden lokaal bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen