Minimum

Laagste waarde die een meteorologische parameter in de loop van een bepaalde tijdspanne bereikt.