Mist

Mist is in feite een wolk die contact maakt met de grond. We gebruiken deze term indien het horizontale zicht door waterdruppeltjes tot minder dan 1.000 m is teruggelopen. Van dichte mistbanken is pas sprake vanaf 200 of 300 m horizontaal zicht. Bij zeer dichte mist is het zicht beperkt tot 50 m of minder. De relatieve vochtigheid in mist bedraagt 100%.

Mist kan zich vormen door verschillende processen, maar veruit de belangrijkste oorzaak is afkoeling. Wanneer lucht nabij het aardoppervlak afkoelt, zal ze op een gegeven ogenblik verzadigd worden met waterdamp. Hierdoor gaat het waterdampoverschot condenseren en worden kleine waterdruppeltjes gevormd die het zicht gaan belemmeren.

De ideale omstandigheden voor mistvorming zijn:

• Een vrijwel heldere hemel
• Weinig wind
• Vochtige lucht
• Een hogedrukgebied

 

Naar de nieuwe wolkenatlas van het WMO...

Aanverwante begrippen

Nevel